Mūsu mīļie absolventi

Mūsu mīļie absolventi

November 12, 2020

Juridiskā koledža, turpinot attīstību savas darbības trešajā desmitgadē, vēlas lūgt jūsu palīdzību un atbalstu koledžas mācību programmu un studiju procesa pilnveidošanā. Nav noslēpums, ka aizvadītajos gados nostiprinātais koledžas prestižs lielā mērā ir tieši jūsu visu kopā  un katra atsevišķi nopelns.

Mēs vēlētos aktivizēt un paplašināt koledžas Absolventu padomi, kura jau aizvadītajos gados koledžai piedāvājusi vairākus labus risinājumus. Mēs gribētu aicināt jūs tikties ar mācībspēkiem, lai uzzinātu, kam koledžā turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība; mēs vēlētos jūs aicināt nolasīt mūsu tagadējiem studentiem vieslekcijas vienā vai otrā profesionālās darbības jautājumā, kā arī vienkārši uzzināt, kā jums klājas, negaidot kārtējo absolventu salidojumu.

Tāpēc vispirms mēs aicinām jūs atsūtīt mums savus apsvērumus un ieteikumus koledžas sadarbības stiprināšanai ar absolventiem, kā arī apsvērt savu iesaistīšanos Juridiskās koledžas Absolventu padomes darbībā. Absolventu padome savas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā un tās locekļi iesaistās dažādās Juridiskās koledžas rīkotajos pasākumos. Septembrī sāksim darbu pie Absolventu padomes darba plāna izstrādāšanas nākamajiem diviem gadiem.

Gaidīsim!

E-pasts saziņai: info@jk.lv

Ar cieņu,

Tālavs Jundzis

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: