Starp Lietuvas sadarbības augstskolas bakalauriem ir arī mūsējie

Starp Lietuvas sadarbības augstskolas bakalauriem ir arī mūsējie

November 12, 2020
2015.gadā noslēgtais sadarbības līgums ar Utenas koledžu par Juridiskās koledžas absolventu studiju turpināšanas iespējām trešajā studiju kursā JK absolventiem ir īpaši izdevīgs, jo piedāvā studijas profesionālā bakalaura grāda ieguvei, kur kopējais studiju ilgums ir trīs gadi (Latvijā tas ir četri gadi).2016.gadā šo iespēju izmantoja pirmie četri mūsu absolventi (Lāsma Gavarāne, Juris Kalmikovs, Uldis Sīpols, Roberts Urdziņš) iegūstot profesionālā bakalaura grādu Tiesību zinātnē.

Ik gadus Utenas koledžu absolvē vairāki Juridiskās koledžas pārstāvji, sekmīgi nokārtojot Valsts eksāmenu un pierādot, ka izvēlētās diplomdarba tēmas pārzina labi un aizstāvēt svešvalodā bakalaura darbu iespējams arī uz 10 ballēm. 2019.gada 28. jūnijā “lieliskais desmitnieks” (Inese Čude, Irina Karlovska, Inga Voika, Egita Cimdare, Milda Kopmane, Viktorija Kanuņņikova, Kitija Rozentāle, Elvijs Bogdanovs, Irina Veļikanova, Vitālijs Dolgovs), arī saņēma godam nopelnītos diplomus.

Utenas koledžas Biznesa un tehnoloģiju fakultātes, Tiesību zinātņu programmas 2020.gada absolventi vēlas iedrošināt Juridiskās koledžas studentus un absolventus izmantot iespēju – turpināt studijas ārvalstīs, kur tās tiek nodrošinātas gan angļu, gan krievu valodās, vienlaikus gūstot arī starptautisku pieredzi. Attēlā: Artis Laganovskis, Vita Vīlistere un bakalaura darbu vadītāja Daiva Petrenaite (centrā).

2022. gada 1. jūlijā Utenas kultūras centrā “Taurapilis” trīs latviešu absolventes: Ina Linde, Kristiāna Oliņa, Jeļena Generalova saņēma Utenas koledžas diplomus un profesionālo bakalaura grādu ar jurista kvalifikāciju.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: