Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2020.- Rīga: Juridiskā koledža, 2020.- 332 lpp., il.

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2020.- Rīga: Juridiskā koledža, 2020.- 332 lpp., il.

November 29, 2020

Juridiskās koledžas dibināšanas divdesmitajā gadadienā lasītājiem piedāvājam jau devīto koledžas zinātnisko rakstu krājumu, kurā, atšķirībā no iepriekšējiem, esam publicējuši tikai mūsu studentu pētnieciskā darba rezultātus. Šoreiz krājumā nav iekļauti akadēmiskā personāla zinātniskie raksti, ka tās ir bijis līdz šim. Pamatojums – parādīt iespējami vairāk un plašāk tieši studentu veikumu pētniecības jomā. Krājumā publicētie studentu darbi pārstāv dažādas koledžā apgūstamās pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas. Raksti tapuši, pamatojoties uz jau aizstāvētajiem kvalifikācijas darbiem.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: