Juridiskajā koledžā turpinās Eiropas Sociālā fonda projektu realizācija

Juridiskajā koledžā turpinās Eiropas Sociālā fonda projektu realizācija

November 30, 2020

Projektā 8.2.3.0/18/A/006  turpinās administratīvā personāla mācības. Nupat noslēdzies apmācību kurss personāla vadībā 16 akadēmisko stundu apjomā, vēl tiek turpinātas mācības finanšu vadības jomā. Finanšu vadības mācību ietvaros koledžas administratīvais personāls piedalījās Swedbankas Finanšu inkubatora finanšu izspēlē. Projekta ietvaros tiek veikts liels darbs pie koledžas e-pārvaldības sistēmas izstrādes. Sadarbībā ar IK “RATE” tiek radīta jauna e-platforma, kura sevī ietver gan sistēmas vizuālo izskatu, gan studentu datu sistēmu, e-studiju funkcionālo sistēmu, personāldaļas funkcionālo sistēmu, bibliotēkas, t.sk. arī e-bibliotēkas sistēmu, grāmatvedības funkcionālo sistēmu, nodarbību sarakstus, statistikas funkcionalitāti un uzskaiti u.c. Sadarbojoties ar Latvijas – Lielbritānijas kopuzņēmumu SIA “Zygon Baltic Consulting” ir paveikts liels darbs pie izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrādes. Tuvākajā laikā tiek plānots “Investors in Excellence” kvalitātes (Lielbritānija) audits.

Ievietošanas datums: 30.11.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: