INVESTORS IN EXCELLENCE

INVESTORS IN EXCELLENCE

December 31, 2020

Eiropas Sociālā fonda projekta 8.2.3.0/18/A/006 „SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” ietvaros Juridiskā koledža strādāja pie Juridiskās koledžas izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas modeļa izstrādes un ieviešanas. 2020.gada decembrī tika veikts ieviestā izcilības standarta starptautiski salīdzinošs izvērtējums, atbilstoši Investors in Excellence starptautiskajam standartam.

  1. gada 21.decembrī Juridiskā koledža saņēma “Investors in Excellence” (Investori izcilībā) starptautisko kvalitātes vadības sertifikātu.

“Investors in Excellence” standarts ir starptautisks izcilības standarts, kurš aptver būtiskākās organizācijas vadības jomas: stratēģisko vadību, personāla vadību, kvalitātes vadību, procesu vadību, resursu vadību, komunikācijas vadību un rezultātu vadību.

“Investors in Excellence standarts apvieno labāko pieeju izcilībai, ļaujot organizācijām sasniegt izcilību jomās, kas ir vissvarīgākās organizācijai, tās, klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm. Iekļaujot visas darbības jomas, “Investors in Excellence” ietvars palīdz pilnveidot sasniegumus, izmantojot efektīvu līderību, resursu vadību un pakalpojumu sniegšanu. Standartu izmanto organizācijas, nodaļas un komandas gan Latvijā, gan Lielbritānijā, gan visā pasaulē, lai noteiktu to, kas ir svarīgākais, un veicinātu nepārtrauktu pilnveidošanos.

Publicēšanas datums 31.12.2020.

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: