2021.gada 25.janvārī Juridisko koledžu apmeklēja starptautiskā akreditācijas ekspertu grupa, kurā pārstāvēta bija Slovēnija, Lietuva un Latvija.

2021.gada 25.janvārī Juridisko koledžu apmeklēja starptautiskā akreditācijas ekspertu grupa, kurā pārstāvēta bija Slovēnija, Lietuva un Latvija.

January 29, 2021

2021.gada 25.janvārī  Juridisko koledžu apmeklēja starptautiskā akreditācijas ekspertu grupa, kurā pārstāvēta bija Slovēnija, Lietuva un Latvija. Ekspertu vizītes mērķis –  studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība”, tai skaitā jaunās studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” novērtēšana. Akreditācijas ekspertu vizītes ietvaros eksperti tikās ar koledžas vadību, studiju nodaļas vadītāju un studiju virziena direktoru, docētājiem, studentiem, darba devējiem, kā arī iepazinās ar studiju procesa nodrošināšanas materiāli tehnisko bāzi, tai skaitā bibliotēku. Studiju virziena novērtēšanas ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta informācijai par studiju virzienu: informācijai par koledžu, par studiju virziena pārvaldību un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti, studiju virziena resursiem un nodrošinājumu, zinātniski pētniecisko darbību, sadarbību un internacionalizāciju; studiju programmas ietvaros tiek vērtēti studiju programmas parametri, studiju saturs un tā īstenošana, studiju programmas resursi un nodrošinājums, mācībspēki. Studiju programma izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/012 ietvaros.

Ievietošanas datums: 29.01.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: