Tiesiskais aspekts studiju programmā “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”

Tiesiskais aspekts studiju programmā “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”

April 30, 2021

Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura izstrādē, saistībā ar tiesību zinātnes jomas jautājumiem tika iesaistīts eksperts, pieredzējis jurists un advokāts Normunds Strenģe. Studiju programmā ir iekļauts studiju kurss “Tiesību zinības”, kurš aptver galvo tiesību jomu aktuālos jautājumus, t.i. civiltiesības, administratīvās tiesības, krimināltiesības, standartus un vadlīnijas un jautājumus, saistībā ar studiju programmas satura saistīto jomu tiesiskajiem aspektiem. Praktiski izvērtējot studiju programmas saturu, t.i. tajā iekļautos divdesmit septiņus studiju kursus ir redzams, ka katrs no tiem ir arī saistīts ne tikai ar studiju programmas nosaukumam tieši atbilstošo saturu, bet gan arī šīs jomas tiesiskajiem aspektiem.
Latvijas Kiberdrošības stratēģijas 2019. – 2022.gadam viens no pieciem rīcības virzieniem periodam līdz 2022.gadam ir “tiesiskums kibertelpā un kibernoziedzības mazināšana”.

Ievietošanas datums: 30.04.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: