Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros no 2021.gada 15.marta pastāvīgā darbā ir pieņemts lektors no Amasja universitātes Turcijā.

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros no 2021.gada 15.marta pastāvīgā darbā ir pieņemts lektors no Amasja universitātes Turcijā.

May 19, 2021

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008  ietvaros no 2021.gada 15.marta pastāvīgā darbā ir pieņemts lektors no Amasja universitātes Turcijā, lektors PhD Yilmaz Toktas. Lektora galvenā specializācijas joma ir starptautiskā ekonomika un ekonomiskā izaugsme, šajā virzienā arī viņš ir aizstāvējis savu promocijas darbu “Determining the effects of exchange rate and exchange rate volatility on Turkey’s agricultural export to the European Union”.  Studiju kursu ietvaros tiek apsakatītas tādas tēmas kā : What is International Economics About?

International Economics: Trade and Money; The Concept of Comparative Advantage

A One-Factor Economy, Trade in a One-Factor World, Misconceptions About Comparative Advantage, Comparative Advantage with Many Goods, Adding Transport Costs and Nontraded Goods, Empirical Evidence on the Ricardian Model, E-Commerce Business Models and Categories, E-Commerce Advantage and Disadvantages, The International Monetary System – I, The International Monetary System – II, How will cryptocurrencies affect international trade? International Trade Statistics, International Trade of Baltic Countries – Latvia, International Trade of Baltic Countries – Estonia and Lithuania.

Lektors Yilmaz Toktas arī ņēma aktīvu dalību Juridiskās koledžas organizētajā starptautiskās zinātnes nedēļā no 19. – 24.aprīlim, uzstājoties ar lekciju “Economic Relations of Turkey with the Baltic States”.

 

Informācija ievietota: 19.05.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: