Grāmatvedības sistēmas modulis – Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006

Grāmatvedības sistēmas modulis – Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006

June 11, 2021

Grāmatvedības sistēmas modulis – Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 “SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana”.

Juridiskā koledžas grāmatvedības modulis ir izstrādāts kopējās Juridiskās koledžas informatīvās sistēmas ietvaros. Grāmatvedības modulis ir izstrādāts sadarbībā ar biedrību „Loreķu lauks”.
Grāmatvedības sistēmas modulis ir nepieciešams, lai nodrošinātu funkcionalitāti un datu labošanu, dzēšanu, pievienošanu, filtrēšanu. Sistēmas modulis ir dalāms divās daļās: attiecībā un studentiem un koledžas administratīvais/kopējais modulis.
Juridiskajā koledžā ir izstrādāta un apstiprināta sava Grāmatvedības politika, kur Grāmatvedības politika ir attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu un notikumu uzskaites un finanšu pārskata posteņu novērtēšanas un norādīšanas (finanšu pārskatā) principi, metodes un noteikumi (piemēram, pamatlīdzekļu novērtēšanas vai nolietojuma aprēķināšanas metodes, debitoru parādu vai krājumu atlikumu novērtēšanas metodes, aizņēmuma procentu un soda naudas uzskaites un norādīšanas principi, uzkrājumu veidošanas nosacījumi un metodes, kas tiek izmantotas peļņas vai zaudējumu, vai naudas plūsmas norādīšanai finanšu pārskatā). Grāmatvedības politikā ir skaidrota Sabiedrības aktīvu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu posteņu uzskaites politika. Juridiskās koledžas galvenais klients ir students un koledžas ienākumus galvenokārt veido studentu maksājumi, tai skaitā studiju maksa.

Ievietošanas datums: 11.06.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: