Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura pilnveidošana.

Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura pilnveidošana.

June 15, 2021

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura pilnveidošana.

Studiju programmas, personas datu aizsardzības ietvaros, satura izstrādē un pilnveidošanā tika iesaistīta pieredzējusi šīs jomas speciāliste, eksperte Daiga Avdejanova. Eksperte savas darbības ietvaros nodrošināja studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” studiju programmā ietverto studiju kursu aprakstu satura pārskatīšanu un informācijas papildināšanu atbilstoši personas datu aizsardzības jautājumiem, attiecināmiem uz attiecīgo studiju kursu, tai skaitā jaunākās izmantojamās literatūras papildināšana. Studiju kursa “Personas datu aizsardzības” satura un plānojuma izstrāde, jaunākās izmantojamās literatūras iekļaušana, studiju kursa eksāmena satura, pastāvīgo darbu izstrāde. Informācijas aktualizēšna/ievietošana Moodle vidē.

Ievietošanas datums: 15.06.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: