Lektores Ivetas Amoliņas stažēšanās uzņēmumā SIA “ACELTNE“

Lektores Ivetas Amoliņas stažēšanās uzņēmumā SIA “ACELTNE“

June 22, 2021

Lektore Iveta Amoliņa  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” ietvaros stažējās  SIA “ACELTNE“ (07.12.2020 – 21.06.2021).

Stažēšanās mērķis – pilnveidot praktiskās iemaņas un kompetences par personas datu aizsardzību, personu tiesībām uz privātumu, nodrošinot līdzsvaru starp cilvēka tiesībām un brīvībā un to personu interesēm, kurām ir likumīgi iemesli izmanot personas datus.

Stažēšanās uzdevumi:

  1. iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un procesiem;
  2. iegūt padziļinātu informāciju par nekustamā īpašuma nozari;
  3. iepazīties ar jaunākajām tendencēm un inovatīviem risinājumiem mācību procesā;
  4. personas datu aizsardzība, to prasības;
  5. praktizēšanās laikā gūto kompetenču integrēšana mācību saturā.

 

Ievietošanas datums 22.06.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: