Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/006 “SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana”

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/006 “SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana”

June 30, 2021

 Sadarbībā ar IK RATE, pakalpojuma līguma Nr. 823/11 ir izstrādāta Juridiskās koledžas e – informācijas sistēma un nodrošināta studiju pārvaldības sistēmas lietotāju apmācība/instruktāža.

30.06.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: