Eiropas Sociāla fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 Projekta īstenošanas ilgums 01.11.2018. – 30.06.2021.

Eiropas Sociāla fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 Projekta īstenošanas ilgums 01.11.2018. – 30.06.2021.

July 12, 2021

Eiropas Sociāla fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 “SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana.

Projekta īstenošanas ilgums 01.11.2018. – 30.06.2021.

Juridiskās koledžas izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanas un studiju programmas ”Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošanas ietvaros ir sasniegts plānotais projekta rezultāts. Projekta ietvaros, pielietojot audita metodi ir veikts Juridiskās koledžas pārvaldības sistēmas, pārvaldības procesu, organizatorisko struktūru un amata funkciju, atalgojuma un motivācijas sistēmas, koledžas pakalpojumu izmaksu un finanšu vadības un grāmatvedības politikas, kvalitātes vadības audits, atbilstoši izcilības standartam. Balstoties uz audita novērtējumu ir veiktas izmaiņas un pilnveidojumi koledžas pārvaldības sistēmā, ņemot vērā stratēģiskos mērķus un sasniedzamos rezultātus, tai skaitā ir veikta nepieciešamās pārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde un pilnveidošana. Lai pārvaldības sistēma būtu ilgtspējīga un pielietojama, tās izstrādē un ieviešanā tika iesaistīts viss vadības personāls. Vadības personāla iesaiste tika nodrošināta gan piedaloties darba grupu darbā, gan arī caur vadības personāla apmācībām (septiņām), kurās vadības personāls ieguva papildus zināšanas un kompetences.

Izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas ietvaros ir izstrādāts Juridiskās koledžas integrētais e – risinājums (tai skaitā instruktāža pārvaldības sistēmai, finansēm un grāmatvedība, e – koplietošanai, e – mācībām un digitalizācijai, personāla vadībai, studentu servisam un pašnovērtējumam) ar komponentēm biznesa vadība, finanšu resursi un datu apstrāde. Šī sistēma apvieno visu informāciju, kura saistīta ar Juridiskās koledžas klientiem. Kā viens no e – koplietošanas risinājumiem ir arī izstrādāta koledžu (Latvijas) koplietošanas platforma, kura nodrošina vienotas informācijas pieeju par vieslekcijām, konferencēm u.c. visu koledžu studentiem un lektoriem.

Pilnveidotajai koledžas pārvaldības vadības sistēmai un ieviestajiem e – risinājumiem ir veikts starptautiski salīdzinošais izvērtējums, atbilstoši starptautiskajam Investor in Excellence (Lielbritānija) standartam.  Starptautiski veiktā izvērtējuma rekomendācijas tiek ņemtas vērā koledžas pārvaldības sistēmas pilnveidošanai un uzlabojumiem.

Atbilstoši izcilības pārvaldības modelī noteiktajai kārtībai un prasībām izmantojot e – risinājumus, ir veikta studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura pilnveidošana un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām.

Ievietošanas datums: 12.07.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: