Diskusija ““Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura atbilstība darba tirgus pieprasījumam un profesijai “drošības speciālists”.

Diskusija ““Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura atbilstība darba tirgus pieprasījumam un profesijai “drošības speciālists”.

October 09, 2021

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Diskusija ““Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura atbilstība darba tirgus pieprasījumam un profesijai “drošības speciālists”.

2021.gada 8.oktobris

Diskusijā par studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība”  saturu un atbilstību drošības speciālista profesionālajai kvalifikācijai tika iesaistīti gan eksperti no Latvijas, gan ārvalstīm. Studiju programmas satura izvērtēšanā tika iesaistīti trīs neatkarīgi ārvalstu eksperti, kuri deva detalizētu studiju programmas izvērtējot, tai skaitā vērtējot to gan informāciju tehnoloģiju, tiesību zinību un vadības zinību aspekta. Ārvalstu eksperti: Viktoras Justickis (Mykolas Romeris University), Kadir Aba (Nevsehir Bektas Veli University), Ahmet Emre Yuksel ( Maltepe university).  Diskusijā piedalījās arī ārvalstu lektors, kurš šīs studiju programmas studentiem sešu mēnešu garumā vadīja nodarbības starptautiskajā biznesā – Yilmaz Toktas (Amasya Universituy), kā  arī pieci akadēmiskā personāla pārstāvji no Juridiskās koledžas sadarbības augstkolas – Utena University of Applied Sience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija ievietota: 09.10.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: