Diskusija studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura un kvalitātes izvērtējums.

Diskusija studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura un kvalitātes izvērtējums.

October 09, 2021

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Diskusija studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura un kvalitātes izvērtējums.

2021.gada 9.oktobris

Diskusija tika organizēta ar mērķi, lai tajā iesaistot gan studiju programmas docētājus, gan studentus, kuri jau gadu ir studējuši šajā studiju programmā tiktu izvērtēts studiju programmas saturs, saņemta atgriezeniskā saite no studentiem. Diskusijā piedalījās arī viens no ārvalstu ekspertiem Viktoras Justickis, kā arī pirmā kursa studenti, darba devēj pārstāvji. Diskusija noslēdzās ar ļoti vērtīgām atziņām studiju programmas satura papildināšanai.

Informācija ievietota: 09.10.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: