Akreditēts studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, akreditācijas lapas Nr.2021/68

Akreditēts studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, akreditācijas lapas Nr.2021/68

October 28, 2021

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Akreditēts studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, akreditācijas lapas Nr.2021/68, 27.10.2021.

Studiju kvalitātes komisija ar savu lēmumu Nr.2021/46-A (27.10.2021.) ir mainījusi studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” uz “Drošība un personu datu aizsardzība”.

Kiberdrošība jau pēc savas būtības nav tikai tehnisku risinājumu kopums, bet gan daļa no organizācijas plašākas drošības politikas. Ārvalstu pētījumi liecina, ka uzņēmumiem atrast kiberdrošības speciālistus ir ļoti grūti (18%) vai vidēji grūti (58%). Par šo pašu tendenci liecina arī ilgstošas vakances Latvijas darba sludinājumu portālos. Kas būtiski – tiek meklēti vairs ne tikai cilvēki ar tīri tehniskām zināšanām, bet  tādi, kuriem piemēt spēja skatīt lietas konceptuāli un kopskatā. Kā viena no prasībām ir arī spēja komunicēt un būt līderim ne tikai komandas iekšienē, bet arī sadarbojoties ar ārējiem piegādātājiem un valsts iestādēm. (M.Akermanis)  Jaunajā studiju programmā ir ietveri studiju kursi, kuri aptver šīs tik ļoti neieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes: vadība, informāciju tehnoloģijas un tiesību zinātne.

Informācija ievietota: 28.10.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: