Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

November 03, 2021

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008  ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

Docētāju digitālo prasmju attīstība kvalitatīva tiešsaistes studiju procesa nodrošināšanai

Kursa mērķis: Paaugstināt akadēmiskā personāla digitālās kompetences, lai nodrošinātu tiešsaistes studiju procesa kvalitāti. Kursa uzdevumi: Pilnveidot prasmes tiešsaistes studiju procesa organizēšanā. Pilnveidot prasmes izvērtēt un pielietot tiešsaistes līdzekļus studiju procesa nodrošināšanai studiju kursā. Pilnveidot pedagoģiski digitālās kompetences studiju materiālu izveidē un vizuālā noformēšanā. Kursa norise: Dalībnieki piedalās tiešsaistē, klausoties lekciju un reālajā laikā līdzdarbojoties, izmēģinot piedāvātos e-rīkus. Dalībnieki veic mājās patstāvīgo darbu un apsriež to nodarbības laikā. Tematiskais plans: Tiešsaistes mācību organizēšana: Ievads. Tiešsaistes mācību aktualitāte un tendences. Tiešsaistes mācību metodika. Tiešsaistes rīki studentu iesaistīšanai un reāllaika atgriezeniskās informācijas ieguvei.

Studiju materiālu izveide un vizuālā noformēšana, izmantojot Power Point: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Patstāvīgo darbu apspriešana. Studiju materiālu vizuālā noformēšana, izmantojot MS Power Point.

Studiju materiālu izveide un vizuālā noformēšana, izmantojot tiešsaistes risinājumu: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Patstāvīgo darbu apspriešana. Tiešsaistes risinājumi dažāda veida studiju materiālu izveidei un vizuālai noformēšanai (QR kodi, gamification, interaktīvi attēli, skaidrojoši video, shēmas, infografikas u.c.).

Informācija ievietota: 03.11.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: