Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

December 17, 2021

Specializētās mācības tiek organizētas ar mērķi attīstīt  izpratni par līderību un cilvēkresursu vadīšanas ietekmi uz mācību procesu, atbalsta principiem mācību procesā un sadarbībā ar industriju. Specializēto mācību apjoms – 70 akadēmiskās stundas. Mācības notika no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada novembrim. Mācību programmā ir ietverti šādi izskatāmo jautājumu virzieni: Mācīšana un mācīšanās; Atklāšana; Integrēšana; Izmantošana; Līderības pamatnostādnes; Kooperatīvā kultūra; Izpildes vadīšana; Karjeras vadīšana; Motivācija; Sadarbība; Digitālās un tehnoloģiju prasmes; Zinātniskās darbības, publicēšanas iemaņas.

 

Informācija ievietota: 17.12.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: