Starptautiskā konference koledžā

Starptautiskā konference koledžā

May 01, 2022

Starptautiskās zinātnes nedēļas un Juristu dienu ietvaros 2022.gada 22.aprīlī Juridiskajā koledžā notika starptautiska konference “Aktuālās ekonomikas, vadības un tiesību problēmas risku vadības kontekstā globālās krīzes apstākļos”. Šoreiz uz to ieradās delegācija no Utenas lietišķo zinātņu universitātes Lietuvā – Tiesību zinātņu katedras vadītāja Viktoras Žemčiugovas vadībā, bet attālināti dalību ņēma Broka Universitātes profesors Juris Dreifelds (Kanāda) un Tbilisi Valsts universitātes profesors Nikolajs Džavahišvilli (Gruzija). Ar ziņojumiem konferencē uzstājās arī mūsu docētāji un absolventi, kuru pētījumi veikti Juridiskajā koledžā un to rezultāti publicēti 2022. gada JK Zinātnisko rakstu krājumā. Šī krājuma atvēršanas pasākums notika konferences noslēgumā, kad rakstu autori saņēma savus autoreksemplārus.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: