Mana brīvības cena

Mana brīvības cena

October 12, 2022

Konkursā “Mana brīvības cena” aicinām piedalīties jebkurā studiju programmā studējošos un arī skolēnus ar saviem rakstu darbiem (līdz 5000 rakstu zīmes). Vēlams tāpat būtu arī paskaidrojošs video (20–30 sekundes). Šoreiz konkursa darbos tiks vērtēta izpratne par demokrātisku sabiedrību un izteiksmes forma, kā arī oriģinalitāte. Studējošo darbus anonīmi vērtēs ģimnāziju skolotāji, bet skolēnu – augstskolu docētāji. Darbi līdz Satversmes spēkā stāšanās brīža 100.gadadienai (7.11.2022.) jāiesūta elektroniski uz adresi  democracy.week.Latvia@gmail.com

Konkursu rīko: Publisko tiesību institūts (direktors Arvīds Dravnieks) ar draugiem (skolotājiem un docētājiem), Latvijas Politologu biedrība (prezidente Iveta Reinholde), Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība (valdes locekle Baiba Atmane), bet informatīvi atbalsta žurnāls “Jurista Vārds”. Rezultāti tiks paziņoti 18. novembrī pulksten 18.18 Facebook grupā “Demokrātijas nedēļa 2022”.

Info par konkursu un balvām: https://juristavards.lv/doc/282011-konkurss-skoleniem-un-studentiem/

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: