Biznesa augstskola Turība

Biznesa augstskola Turība

January 06, 2023

Sadarbības līgums starp Juridisko koledžu un Biznesa augstskolu Turība paredz divpusēju sadarbību studiju procesa un lietišķo pētījumu pilnveidē, izglītības līmeņa celšanā, pedagoģiskā un metodiskā darba pieredzes apmaiņā (31.10.2006.).

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: