Juridiskā koledža

Juridiskā koledža

January 06, 2023

Juridiskā koledža ir viena no vadošajām, privātajām koledžām Latvijā, kura realizē īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas. Pirmie studenti studijas te uzsāka 2000.gada 1.decembrī. Koledža kā augstākās izglītības iestāde ir akreditēta 2001.gadā.

Šodien mēs piedāvājam studiju iespējas četros studiju virzienos:

– Ekonomika;
– Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība;
– Tiesību zinātne;
– Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne.

Studiju virzienu ietvaros realizējamo studiju programmu mērķi un uzdevumi atbilst ES Kvalifikācijas Eiropas izglītības telpā pamatnostādnēm un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EQF) 5. līmenim.

Mums ir svarīgi attīstīt sadarbību ar reģioniem, tādēļ koledžai ir četras filiāles arī Latvijas novados (Gulbenē, Valmierā, Liepājā, Ventspilī), kur studējošie var iegūt izglītību, profesionālās iemaņas un kompetences savas dzīves vietas tuvumā. Mainīgajos ekonomiskajos apstākļos ne visiem un ne vienmēr ir iespējams mērot garo ceļu uz galvaspilsētu, uz augstākās izglītības iestādēm. Koledžas filiāles nodrošina attiecīgā reģiona darba tirgū pieprasītu studiju programmu apguvi, dodot iespēju visiem interesentiem iegūt profesionālās kompetences un integrēties darba tirgū.

Koledžas dibināšana Rīgā bija radījusi plašu sabiedrības interesi visā Latvijā, jo tā bija pirmā šāda veida augstākās izglītības institūcija valstī. Koledžas administrācija saņēma desmitiem vēstuļu un zvanu no dažādām republikas vietām ar lūgumu izveidot koledžas filiāles arī citās Latvijas pilsētās. No Liepājas un Ventspils pieteikumu bija visvairāk un attālums līdz Rīgai, lai studenti varētu atbraukt uz lekcijām, bija gana liels, līdz ar to tika pieņemts lēmums izvērtēt iespējas filiāļu atvēršanai. Abu pilsētu pašvaldības bija ļoti atsaucīgas un ieinteresētas, palīdzēja atrast telpas un nokārtot citus jautājumus. Noskaidrojot potenciālo darba devēju viedokli Liepājā un Ventspilī, nonācām pie atziņas, ka filiāļu atvēršana būs lietderīga un 2001. gada 1. februārī darbu uzsāka Liepājas filiāle, bet mēnesi vēlāk – 1. martā arī otra filiāle Ventspilī.

Līdzīgi situācija veidojās arī Vidzemē. Gulbenes filiāle tika izveidota, ņemot vērā potenciālo studentu interesi noskaidrojot, ka gan Gulbenes, gan Balvu, Alūksnes un Madonas pilsētu un novadu studenti labprātāk mācītos tuvāk dzīves vietai, nekā dotos uz Rīgu, kas lielā attāluma dēļ ne visiem potenciālajiem studentiem būtu iespējams. Īpašu interesi izrādīja Gulbenes novada dome, kura atbalstīja koledžas filiāles izveidi un palīdzēja atrast piemērotas telpas un darbiniekus. Arī Valmieras reģionā vispirms tika noskaidrots pašvaldību viedoklis par studiju realizācijas iespējām un ar Valmieras pilsētas domes atbalstu izveidota ceturtā koledžas filiāle. Novados veiktās darba devēju aptaujas liecināja, ka koledžas absolventi vietējā darba tirgū būs pieprasīti. Lēmums izveidot filiāles Gulbenē un Valmierā tika pieņemts 2007. gada 13. februārī.

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: