Asociācija “Mājoklis”

Asociācija “Mājoklis”

January 11, 2023

Saskaņā ar Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes lēmumu, no 2023.gada janvāra Juridiskā koledža nu ir kļuvusi par asociācijas biedru. Asociācija apņemas pārstāvēt koledžas intereses valsts un nozares savstarpējās attiecībās, sniedzot iespēju ņemt dalību darba grupu aktivitātēs, kā arī citos asociācijas pasākumos, apmeklēt reģionālo nodaļu birojus.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: