Izglītība. Izaugsme. Ilgtspēja

Izglītība. Izaugsme. Ilgtspēja

January 18, 2023

Latvijas Koledžu asociācija 2023. gada 30. martā rīko koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konferenci “Izglītība. Izaugsme. Ilgtspēja”. Tās mērķis – veicināt studējošo zinātniski pētniecisko aktivitāti un starpnozaru sadarbību. 

Pasākums notiks tiešsaistē ZOOM platformā (30. martā laikā no 10.00 – 16.00). Darba valoda – latviešu. No katras koledžas dalībai konferencē rosinām izvirzīt studentus, kam ir pētījuma rezultāti, kas būtu noformējami zinātniskā raksta veidā. Pētījuma autors var būt arī koledžas absolvents, kurš šo pētījumu veicis, būdams koledžas students. Konferencē katrs studējošais uzstājas ar ziņojumu un prezentāciju (7-10 min.). Pēc darbu prezentēšanas tiek izvērsta kopīga diskusija, kurā aicināti piedalīties konferences dalībnieki, klausītāji un/vai pieaicinātie attiecīgo nozaru profesionāļi.

Konferences dalībnieka uzvārds, vārds, darba zinātniskais vadītājs, izglītības iestāde, ziņojuma tēma jāpaziņo līdz 10.02.2023., nosūtot informāciju uz asociācijas e-pastu: asociacija@inbox.lv

Konferences dalībnieks (ziņojuma autors) saņem sertifikātu par piedalīšanos studentu pētnieciskajā konferencē, kā arī viņa raksts tiek publicēts konferences krājumā. Raksti iesniedzami elektroniski asociācijas sekretariātā (e-pasts: asociacija@inbox.lv) pirms konferences – laikā no 2022.gada 20. marta līdz 30. martam.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: