Juridisko koledžu LKA konferencē pārstāv Agnese Gailuma

Juridisko koledžu LKA konferencē pārstāv Agnese Gailuma

April 21, 2023

2023. gada 30. martā Latvijas Koledžu asociācija rīkoja jau otro koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konferenci. Šoreiz konference “Izglītība. Izaugsme. Ilgtspēja” tiešsaistē pulcēja 28 dalībniekus, kā arī viesus no IZM, LDDK, AIP un koledžu docētājus. Pasākums notika ar mērķi – veicināt studējošo zinātniski pētniecisko aktivitāti un starpnozaru sadarbību. Juridisko koledžu pārstāvēja mūsu 2022.gada rudens izlaiduma absolvente Agnese Gailuma, kura sniedza ziņojumu par studiju laikā veikto pētījumu “Telpu sanitārās apkopes nodrošināšana ēkās”. 

Konferencē darbs norisinājās 3 tematiskajās sekcijās, te katrs studējošais/koledžas absolvents uzstājas ar ziņojumu. Pēc darbu prezentēšanas konferences dalībnieki sniedza atbildes uz kolēģu – klausītāju un nozares profesionāļu uzdotajiem jautājumiem, brīžiem veidojās arī kopīga diskusija. Par piedalīšanos studentu pētnieciskajā konferencē katrs dalībnieks saņem sertifikātu, kā arī viņa raksts tiks publicēts Latvijas Koledžu asociācijas 2023.gada zinātnisko rakstu krājumā.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: