SP sapulce

SP sapulce

July 02, 2023

Studentu pašpārvaldes aktīvisti uz savu vasaras sapulci sanāca kopā 2023.gada 29.jūnijā, lai kopā ar direktori Intru Lūci apspriestu jautājumu par jaunas studējošo aptaujas anketas izveidi un anketēšanas procesa norisi.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: