Bulgārija 2023

Bulgārija 2023

July 25, 2023

ERASMUS+ mobilitātes ietvaros 2023. gadā Bulgārijā no 6. jūnija līdz 10. jūnijam pārstāvējām Juridisko koledžu Burgasas Brīvajā universitātē. Sniedzām ziņojumu par tiesību sistēmas vienu no būtiskākajiem vispārējiem tiesību principiem – tiesiskās paļāvības principu, tā jēdzienu, būtību un lomu nodokļu tiesībās un tā aktuālo juidikatūru Satversmes tiesā. Konferencē piedalījās Eiropas Savienības dalībvalstu, Dienvidāfrikas Republikas, Malaizijas, Kolumbijas u.c. augstākās izglītības iestāžu pārstāvji – akadēmiskais personāls.

Mums bija iespēja būt par klausītājiem un vienlaikus arī diskusijās iesaistītajām personām, sniedzot savu vērtējumu, secinājumus, priekšlikumus konkrētu jautājumu pareizā izpratnē. Daudzas tēmas ļāva rast priekštatu par kultūras vērtību izpausmi, attīstību un perspektīvu gan ekonomikas nozarē, gan citu tautsaimniecības nozaru kontekstā, vienlaikus izdarot secinājumus par dažādu pasaules valstu tendencēm izglītības jomā un jaunāko tehnoloģiju un drošības jautājumu aspektā. Līdz ar to, pateicoties dažādu tematu apgūšanai minētās konferences ietvaros, ar vislielāko pārliecību ir jāatzīst, ka tas ļauj paplašināt docētāju redzesloku, zināšanas, profesionālās iemaņas, valodas prasmes un, viennozīmīgi, iespēju īstenot pilnveidot pedagoģisko darbu ar studentiem.

Pasākuma ietvaros liels atbalstu saņēmām arī no konferences organizatoriem, kas ļāva elastīgāk justies prezentējot (pārstāvot) savu – Juridisko koledžu, atstājot vērienīgus, pozitīvus iespaidus par izglītības procesu Latvijā un tā realizācijas niansēm no dažādiem skatupunktiem – gan juridiskās izglītības iegūšanas kontekstā, gan drošības jautājumu – profesijas apguves ietvaros, kā arī fundamentālu jautājumu –  dokumentu pārvaldības un cilvēkresursu piesaistes kontekstā. Rezumējot, ir jāatzīmē, ka dalība šāda veida apmaiņas programmā ir vienreizēja, neatņemama pieredze, lieliska iespēja veidot un turpināt sadarbību ar citu valstu kolēģiem (docētājiem), veicināt konferenču norisi dažādās pasaules valstīs un īstenot kopīgu mērķi inovatīvos jautājumos un kultūras veidošanā, ņemot vērā katras valsts atšķirīgo mentalitāti, attīstības pakāpi un kā ekonomiskās, tā juridiskās kultūras izpausmes tālredzīgumu.

Imants Lubāns, Aigars Sniedzītis

Juridiskās koledžas docētāji

Mobilitātes dalībnieki: Kārlis Apalups, Aigars Sniedzītis, Jānis Klieders, Imants Lubāns

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: