Bulgārija 2023

Bulgārija 2023

July 25, 2023

No 2023. gada 6. jūnija līdz 10. jūnijam ERASMUS+ mobilitātes ietvaros pārstāvējām Juridisko koledžu Burgasas Brīvajā universitātē Bulgārijā, vienlaikus prezentējot individuālo ziņojumu par tiesību sistēmas vienu no būtiskākajiem vispārējiem tiesību principiem – Tiesiskās paļāvības principu, tā jēdzienu, būtību un lomu nodokļu tiesībās un tā aktuālo juridikatūru Satversmes tiesā.

Konferencē piedalījās vairāku pasaules valstu (Eiropas Savienības dalībvalstu, Dienvidāfrikas Republikas, Malaizijas, Kolumbijas u.c.) augstākās izglītības iestāžu pārstāvji – akadēmiskais presonāls. Mums bija iespēja būt par klausītājiem un vienlaikus arī diskusijās iesaistītajām personām, kas sniedza savu vērtējumu, secinājumus, priekšlikumus konkrētu jautājumu pareizā izpratnē, pieļaujot iespēju dažāda satura problēmjautājumiem, tai skaitā inovatīvajiem, tikt iekļautiem arī Latvijas izglītības iestāžu pastāvošā praksē  – studiju procesa pilnveidē.

Daudzas tēmas ļāva rast priekštatu par dažādu pasaules kultūras vērtību izpausmi, attīstību un perspektīvu gan ekonomikas nozarē, gan citu tautsaimniecības nozaru kontekstā, vienlaikus izdarot secinājumus par dažādu pasaules valstu tendencēm izglītības jomā un jaunāko tehnoloģiju un drošības jautājumu aspektā.

Līdz ar to pateicoties dažādu tematu apgūšanai minētās konferences ietvaros, ar vislielāko pārliecību ir jāatzīst, ka tas ļauj paplašināt docētāju redzesloku, zināšanas, profesionālās iemaņas, valodas prasmes un, viennozīmīgi, iespēju īstenot pilnveidot pedagoģisko darbu ar studentiem.

Pasākuma ietvaros liels atbalsts tika saņemts gan no dalībniekiem, gan arī konferences organizatoriem, kas ļāva elastīgāk justies prezentējot (pārstāvot) savu – Juridisko koledžu, atstājot vērienīgus, pozitīvus iespaidus par izglītības procesu Latvijā un tā realizācijas niansēm no dažādiem skatupunktiem – gan juridiskās izgltības iegūšanas kontekstā, gan drošības jautājumu – speciālitātes apgūšanas ietvaros, kā arī fundamentālu jautājumu kā lietvedības kārtošanas, cilvēkresursu piesaistīšanas kontektā.

Rezumējot, ir jāatzīmē, ka piedalīšanās šāda veida apmaiņas programmā ir vienreizēja, neatņemama pieredze un lieliska iespēja veidot un turpināt sadarboties ar dažādu pasaules valstu kolēģiem (docētājiem), veicināt apmaiņas programmu konferenču organizēšanu dažādās pasaules valstīs un īstenot kopīgu mērķi inovatīvos jautājumus un kopīgā pasaules kultūras veidošanā, ņemot vērā katras valsts atšķirīgo mentalitāti, attīstības pakāpi un gan ekonomiskās, gan juridiskās kultūras izpausmes tālredzīgumu.

Imants Lubāns, Aigars Sniedzītis

Juridiskās koledžas docētāji

Mobilitātes dalībnieki: Kārlis Apalups, Aigars Sniedzītis, Jānis Klieders, Imants Lubāns.

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: