Igaunija 2022

Igaunija 2022

July 25, 2023

SIA “Force Lex” profesionālās izglītības centrs 2022. gada 10. jūnijā nozares profesionāļiem organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Pērnavu. Aktivitāte  notika sadarbībā ar Igaunijas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas kooperatīvu asociāciju EKYL (Estonian Union of Co-operative Housing Associations), kas ir  ANO Ilgtspējas mājokļu izcilības centra struktūra. Tikšanās laikā iepazināmies ar kaimiņvalsts dzīvojamo māju pārvaldīšanas juridiskajiem aspektiem, niansēm dzīvokļu īpašnieku biedrību dibināšanā un darbībā.

Kopš 2021. gada igauņiem dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana ir noteikta kā obligāta pārvaldīšanas darbība. Igaunijā, līdzīgi kā Latvijā, liela daļa iedzīvotāju mīt padomju laikā būvētajās ēkās, kurām ir jāuzlabo energoefektivitāte. Pērnavā apskatījām vairākas jau atjaunotas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tikāmies ar pārvaldniekiem un māju vecākajiem, diskutējām un uzdevām pavisam konkrētus jautājumus par ēku renovācijas procesu. Ēku atjaunošanā te plaši tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas –  rekuperācija, saules paneļi, rūpnieciski ražoti lielizmēra siltināšanas paneļi.

Daudzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji ir nozīmīga sabiedrības daļa un viņu attieksmei pret savu īpašumu ir būtiska loma nekustamā īpašuma saglabāšanā. Sarunās ar kolēģiem guvām vērtīgas atziņas – tika apzināta igauņu pieredze darbā ar dzīvokļu īpašniekiem, motivācijas metodes, noskaidrotas dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību lēmumu pieņemšanas nianses, kā arī dialoga veidošana ar būvniekiem, projektētājiem un citiem profesionāļiem.

Mobilitātes dalībniece: Iveta Amoliņa

Juridiskās koledžas docētāja

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: