Lietuva 2023

Lietuva 2023

July 27, 2023

Zinātnes nedēļas pasākumus lietuviešu kolēģi Utenā iesāka jau 17. aprīlī, vispirms ar Lietuvas augstskolu mācībspēku tikšanos un diskusijām, bet 19. aprīlī notika zinātniski praktiskā konference “Uz pierādījumiem balstīta prakse: no veselības līdz sociālajai labklājībai”, kurā tad nu mēs, Juridiskās koledžas docētāji, stāstījām par studiju programmām un zinātnisko darbu, iepazīstinājām ar mūsu ārvalstu lektoriem. Klausītājus ieinteresēja Juridiskās koledžas iesaiste starptautisko organizāciju sastāvā: Eiropas Augstākās izglītības iestāžu asociācijā (EURASHE), Pasaules koledžu un politehnisko augstskolu federācijā (WFCP), Starptautiskajā nekustamā īpašuma federācijā (FIABCI).

Savā ziņojumā par Latvijas Republikas tiesībsargājošo iestāžu sistēmu konferences dalībniekiem skaidroju, kā Latvijā darbojas tiesu sistēma, Satversmes tiesa, prokuratūra, advokatūra, policija. Raisījās diskusija, jo klausītāji uzdeva jautājumus, uz kuriem sniedzu visaptverošas atbildes.

Utenā šai pasākumā piedalījās arī pārstāvji no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžas. Konferences dalībnieki varēja iepazīties ar unikālām studiju programmām, kas nav citviet Latvijā, vai tiek piedāvātas ļoti ierobežotā apjomā, kā arī iespējām iegūt izglītību pievilcīgā, dabiskā, fiziski un emocionāli drošā vidē.

20. aprīlī, nākošajā konferences dienā, pasākumi notika hibrīdformā, tikāmies ar ārvalstu kolēģiem ne vien klātienē, bet arī attālināti. Pēc tam Utenas koledžā iepazinām studiju vidi, klausījāmies darbinieku stāstu par ideju ģenerēšanu, telpu modernizāciju un studentu darbošanos tajās. 21. aprīlī bija ieplānota zinātnes nedēļas dalībnieku kultūras programma, t.sk. boulinga spēle. Sanāca interesanti, jautri, vienojoši, jo mūsu komanda spēlē ieguva lielāko punktu skaitu, uzvarēja. Konferences gaitā guvu lielisku pieredzi un idejas lektora darba pilnveidei. Atskatoties uz aizvadīto Starptautisko zinātnes nedēļu Utenas koledžā, jāsaka, ka noteikti nepieciešams uzturēt aktīvu un attīstīt tālāk sadarbību starp mūsu mācību iestādēm, popularizēt studiju programmas un to apguves veidus.

Ruta Mekša

Juridiskās koledžas docētāja

Mobilitātes dalībnieki: Eva Blūma, Silvija Zubricka, Oļegs Nikolajevs, Ruta Mekša.

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: