Spānija 2023

Spānija 2023

July 27, 2023

Erasmus+ personāla mobilitātes ietvaros Barselonā apmeklējām  Katalonijas Atvērto universitāti (Universitat Oberta de Catalunya, turpmāk – UOC), kas ir pirmā pasaulē atzītā tiešsaistes universitāte. Tā turpina attīstīties līdzi laikam, tāpēc izvēlējāmies apmeklēt tieši šo augstākās izglītības iestādi, lai gūtu pieredzi un redzējumu, kā pilnveidot savu darbu organizējot tiešsaistes studijas.

UOC darbu  uzsāka 1995.-1996. akadēmiskajā gadā ar 200 studentiem, oficiāli atzītajos izglītības psiholoģijas un biznesa studiju kursos katalāņu valodā. Nu jau  studijas notiek arī spāņu un angļu valodā, tiek uzņemti studēt gribētāji no visas pasaules. Šobrīd te mācās jau apmēram 87000 studenti. Universitāte piedāvā studijas 28 bakalaura programmās, 53 maģistra programmās, 8 doktora programmās, kā arī dažādus profesionālos un valodu kursus un seminārus.

UOC, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu un tiešsaistes grādu atzīšanu, sadarbojas ar kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām visā pasaulē. Pašu studiju procesu uzrauga un nodrošina 544 darbinieki, no kuriem 185 ir pilna laika pētnieki. Katru studiju kursu uzrauga un administrē viens darbinieks. Studentiem ir pieejama ļoti plaša on-line bibliotēka.

Neskatoties uz to, ka UOC nodrošina tikai tiešsaistes studijas, mani pārsteidza universitātes ēka, plašās un gaišās telpas. Vizītes laikā mūs ļoti sirsnīgi sagaidīja projektu menedžere Maja Drnda, kura kopā ar Virgīniju Sančesu Romānu tad bija sagatavojušas prezentāciju par universitāti un studiju procesa organizāciju, atbildēja uz mūsu jautājumiem un laipni dalījās savā darba pieredzē.

Uzskatu, ka būtu ļoti vērtīgi turpināt sadarbību ar šo universitāti, kas dotu iespēju  apmainīties domām, dalīties ar pieredzi, rezultātā uzlabojot studiju procesu un tā organizāciju.

Inese Staņislavska

E-studiju koordinatore

Mobilitātes dalībnieki: Rūta Lūce, Inese Staņislavska, Inita Reide, Intra Lūce, Aivija Gīnberga, Anita Rudziša, Ieva Birne.

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: