Akreditācija

Akreditācija

October 03, 2023

Vadībzinību virziena akreditācijas laikā koledžā tika vērtēta trīs īsā cikla augstākās profesionālās izglītības studiju programmu “Cilvēkresursu vadība”, “Nekustamā īpašuma pārvaldības un apsaimniekošana”, “Drošība un personas datu aizsardzība”

realizācijas gaita. Uz tikšanos ar komisiju 2023.gada 28. un 29. septembrī aicinājām visu minēto studiju programmu absolventus sniegt savu viedokli, dalīties ar iespaidiem, pārdomām un praktisko ieguvumu vērtējumu.

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: