Studiju virziena akreditācija

Studiju virziena akreditācija

October 03, 2023

Kipras augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas un akreditācijas aģentūras starptautiskā ekspertu komisija laikposmā no 28. septembra līdz 29.septembrim ieradās Rīgā, lai Juridiskajā koledžā izvērtētu Vadībzinību virziena studiju programmu realizācijas gaitu. Šoreiz kārtējā akreditācija tika veikta trim īsā cikla augstākās profesionālās izglītības studiju programmām: “Cilvēkresursu vadība”, “Nekustamā īpašuma pārvaldība un apsaimniekošana”, “Drošība un personas datu aizsardzība”.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: