Lietuva 2023 (decembris)

Lietuva 2023 (decembris)

December 01, 2023

Saistoša un profesionālajā jomā ļoti noderīga izvērtās personāla pilnveides mobilitāte Lietuvā 2023. gada 15.-16. decembrī, kuras ietvaros notika domu apmaiņa ar kaimiņvalsts kolēģiem par studiju organizācijas aktualitātēm, par starptautisko sadarbību, veicot labās prakses piemēru salīdzinājumu. Vizītes laikā tikāmies ar Utenas koledžas direktoru un augstskolas administrācijas pārstāvjiem, notika viedokļu apmaiņa jautājumos par tālmācības studiju realizācijas plusiem un mīnusiem, par mākslīgā intelekta izmantošanu, tā ietekmi uz studiju procesu un augstāko izglītību kopumā.

Augstskolas bibliotēkas apmeklējums arī tika iekļauts mūsu mobilitātes dienas kārtībā. Jāatzīst, ka Utenas koledžas bibliotēka savā darbībā izvirza samērā apjomīgu mērķi – kļūt par modernu informācijas centru ne vien augstskolā, bet arī reģionā. Šodien tā jau ir Lietuvas koledžu bibliotēku asociācijas (LKBA), Lietuvas akadēmisko bibliotēku (LABIMSPP) konsorcija un Lietuvas pētniecības bibliotēku asociācijas (LMBA) biedre. Utenas koledžas bibliotēkas misija ir – rosināt un apmācīt informācijas resursu lietotāju, lai tas spētu aktīvi darboties straujo tehnoloģiju pārmaiņu apstākļos.

Interesanta raisījās diskusija par digitālo resursu abonēšanas un piesaistes problēmām, bibliogrāfisko datu integrēšanu un elektronisko grāmatu kolekcijas veidošanu, kas ir šīs bibliotēkas lietotāju apkalpošanas pamatnostādne un informācijas servisa organizēšanas īpatnība. Profesionālai izmantošanai īpaši noderīga ir attālinātā pieeja Lietuvas Nacionālās bibliotēkas fondiem un eLABai, t.i., Lietuvas akadēmiskajai elektroniskajai bibliotēkai, kur atrodami materiāli pētniecībai un studijām, arī ETD, kur ir promocijas darbi un tēzes. Te jāatzīmē, ka Utenas koledžas bibliotēkai ir ļoti ērts tiešsaistes elektroniskais katalogs, t.i., ALEPH, kurš pie mums – Latvijā tiek lietots tikai lielajās zinātniskajās bibliotēkās. Docētāju un studējošo vajadzībām bibliotēkā tiek piedāvāti atvērtās piekļuves resursu direktoriji: DOAJ, OpenDOAR, ROAR, DOAB ar iespēju ielūkoties recenzēto publikāciju un zinātnisko rakstu kopās gandrīz vai visās galvenajās disciplīnās, kā arī nodrošina piekļuvi saitēm uz institucionālajiem repozitorijiem visā pasaulē. Šie atvērtās piekļuves resursi ir alternatīva abonētajās datu bāzēs iekļautajiem resursiem (kas ir komerciāli neizdevīgi, jo gadu no gada tiek paaugstināta abonēšanas maksa), tātad pētniekam vai institūcijai nav atkārtoti jāmaksā par pieeju. Jaunums man bija vienotā meklētājprogramma WorldWideScience, kas vienlaikus veic meklēšanu vairāk kā 90 brīvpieejas datu bāzēs.

Ar kolēģiem apmainījāmies domām par fonda fiziskās saglabāšanas problēmām. Divu dienu vizīte bija ļoti labi sagatavota no uzņemošās koledžas puses, ar plašu izzinošu un kultūras programmu brīvajā laikā. Te mobilitātes laikā iepazinos ar pozitīviem un iedvesmojošiem cilvēkiem – nozares speciālistiem.

Anita Rudziša

Juridiskās koledžas bibliotēkas vadītāja

Mobilitātes dalībnieki: Anita Rudziša, Inita Reide, Silvija Zubricka.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: