Konference “Laiks izaicinājumiem”

Konference “Laiks izaicinājumiem”

March 01, 2024

Starptautiskā zinātniskā konference “Laiks izaicinājumiem: iespējas un risinājumi ilgtspējīgā sabiedrībā” šogad pulcēja ne vien pašu mācībspēkus, studentus un absolventus, bet arī ievērojamu skaitu docētāju no mūsu ārvalstu partneraugstskolām Bulgārijā, Turcijā, Rumānijā, Lietuvā. Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts humanitāro un sociālo zinātņu jomā, kā arī  starpdisciplināri, iekļaujot plašu tēmu klāstu, kas aptver nozīmīgus pētniecības virzienus un inovācijas jomas. Mērķis – aktualizēt ilgtspējīgas stratēģijas veicināšanu, akcentēt studējošo un docētāju veikto pētījumu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā. Piedalīšanās šai starptautiskajā pasākumā ir lieliska iespēja dalīties ar savu pētījumu atziņām, iepazīstināt ar jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem un veidot kontaktus ar kolēģiem.

Konferences dienaskārtība 2024. gada 26. aprīlī tika veidota hibrīdformā: klātienē – Juridiskās koledžas telpās Rīgā, Kronvalda bulvārī 1A, kā arī paralēli tās norise bija vērojama tiešsaistē – ZOOM platformā.

Konferences programmu skatīt šeit.

 

 

 

 

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: