Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

Specializētās mācības tiek organizētas ar mērķi attīstīt  izpratni par līderību un cilvēkresursu vadīšanas ietekmi uz mācību procesu, atbalsta principiem mācību procesā un sadarbībā ar industriju. Specializēto mācību apjoms – 70 akadēmiskās stundas. Mācības notika no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada novembrim. Mācību programmā ir ietverti šādi izskatāmo jautājumu virzieni: Mācīšana un mācīšanās; Atklāšana; Integrēšana; Izmantošana; Līderības pamatnostādnes; Kooperatīvā kultūra; Izpildes vadīšana; Karjeras vadīšana; Motivācija; Sadarbība; Digitālās un tehnoloģiju prasmes; Zinātniskās darbības, publicēšanas iemaņas.

 

Informācija ievietota: 17.12.2021.

32. izlaidums

Studijas ārvalstīs dzīvojošajiem

Zināšanas par Latvijas tiesību sistēmu varētu būt noderīgas arī tautiešiem ārzemēs gan karjeras veidošanā un attīstībā, gan tīri privātu jautājumu profesionālai kārtošanai Latvijā. Neapšaubāmi, arī tiem, kuri dzīvojot ārzemēs vienkārši vēlas labāk izprast Latvijā notiekošo tiesību kontekstā. Pie šāda secinājuma esam nonākuši sarunās ar latviešiem ārzemēs. Tas mūs pamudināja pielāgot starptautiski akreditēto mūsu koledžas Tiesību zinātņu programmu ārvalstīs dzīvojošo specifikai un interesēm gan satura, gan formas, gan pasniegšanas ziņā.

Lekcijas studējošajiem ir paredzētas tiešsaistē ZOOM platformā katru sestdienu divu gadu garumā un papildus vēl  ir ieplānota viena 2 nedēļu vasaras nometne studijām Latvijā klātienē. Lekcijas notiks sestdienās no rītiem un to norises laiks tiks pielāgots Ziemeļamerikai un Kanādai (lielākā mērā Austrumu krasta laika zonai). Rietumeiropas latviešiem lekcijas sāksies attiecīgi sestdienu pēcpusdienās. Atbilstoši pēc Latvijas laika lekcijas notiks no plkst. 16.00 pēcpusdienā līdz plkst. 22.00 vakarā tiešsaistē.

Studijas piedāvājam studentiem no Amerikas (ASV, Kanāda, Brazīlija u.c.), kā arī no Rietumeiropas un Austrumeiropas valstīm. Diemžēl, piedāvājums pagaidām neaptver Austrālijā un Jaunzēlandē mītošos, kuri dzīvo atšķirīgā laika zonā. Studējošajiem no ārzemēm šajā programmā tiks piemērotas visas tās pašas prasības un noteikumi, kas jau labi zināmi mūsu studentiem. Šajā sakarā mēs lūdzam mūsu studentus un absolventus, kuru ģimenes locekļi, radi, draugi, paziņas dzīvo ārzemēs, nodot tālāk šo informāciju un aicināt pievienoties koledžas studentu pulkam, lai arī attālināti. Te jāatzīmē, ka Juridiskās koledžas Tiesību zinātņu programma, kuru tagad mēs piedāvājam arī mūsu tautiešiem ārzemēs, šajā gadā darba devēju aptaujās ierindota Latvijas universitāšu un augstskolu desmit labāko vidū starp vairāk nekā tūkstoš studiju programmām.

Studijas sāksies 2022. gada 5. februārī. Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana Juridiskajā koledžā notiek elektroniski līdz 2022. gada 25. janvārim. Informācijas pasākumi interesentiem būs tiešsaistē ZOOM platformā 2021. gada 27. novembrī un atkārtoti 11. decembrī (pēc Latvijas laika plkst. 16.00).

Pieslēgšanās saiti iespējams saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@jk.lv .

Tālavs Jundzis

Juridiskās koledžas direktors

Akreditēts studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, akreditācijas lapas Nr.2021/68

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Akreditēts studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, akreditācijas lapas Nr.2021/68, 27.10.2021.

Studiju kvalitātes komisija ar savu lēmumu Nr.2021/46-A (27.10.2021.) ir mainījusi studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” uz “Drošība un personu datu aizsardzība”.

Kiberdrošība jau pēc savas būtības nav tikai tehnisku risinājumu kopums, bet gan daļa no organizācijas plašākas drošības politikas. Ārvalstu pētījumi liecina, ka uzņēmumiem atrast kiberdrošības speciālistus ir ļoti grūti (18%) vai vidēji grūti (58%). Par šo pašu tendenci liecina arī ilgstošas vakances Latvijas darba sludinājumu portālos. Kas būtiski – tiek meklēti vairs ne tikai cilvēki ar tīri tehniskām zināšanām, bet  tādi, kuriem piemēt spēja skatīt lietas konceptuāli un kopskatā. Kā viena no prasībām ir arī spēja komunicēt un būt līderim ne tikai komandas iekšienē, bet arī sadarbojoties ar ārējiem piegādātājiem un valsts iestādēm. (M.Akermanis)  Jaunajā studiju programmā ir ietveri studiju kursi, kuri aptver šīs tik ļoti neieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes: vadība, informāciju tehnoloģijas un tiesību zinātne.

Informācija ievietota: 28.10.2021.

Ziemas uzņemšana

Vairāk informācijas skatīt šeit.

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008  ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

Docētāju digitālo prasmju attīstība kvalitatīva tiešsaistes studiju procesa nodrošināšanai

Kursa mērķis: Paaugstināt akadēmiskā personāla digitālās kompetences, lai nodrošinātu tiešsaistes studiju procesa kvalitāti. Kursa uzdevumi: Pilnveidot prasmes tiešsaistes studiju procesa organizēšanā. Pilnveidot prasmes izvērtēt un pielietot tiešsaistes līdzekļus studiju procesa nodrošināšanai studiju kursā. Pilnveidot pedagoģiski digitālās kompetences studiju materiālu izveidē un vizuālā noformēšanā. Kursa norise: Dalībnieki piedalās tiešsaistē, klausoties lekciju un reālajā laikā līdzdarbojoties, izmēģinot piedāvātos e-rīkus. Dalībnieki veic mājās patstāvīgo darbu un apsriež to nodarbības laikā. Tematiskais plans: Tiešsaistes mācību organizēšana: Ievads. Tiešsaistes mācību aktualitāte un tendences. Tiešsaistes mācību metodika. Tiešsaistes rīki studentu iesaistīšanai un reāllaika atgriezeniskās informācijas ieguvei.

Studiju materiālu izveide un vizuālā noformēšana, izmantojot Power Point: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Patstāvīgo darbu apspriešana. Studiju materiālu vizuālā noformēšana, izmantojot MS Power Point.

Studiju materiālu izveide un vizuālā noformēšana, izmantojot tiešsaistes risinājumu: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Patstāvīgo darbu apspriešana. Tiešsaistes risinājumi dažāda veida studiju materiālu izveidei un vizuālai noformēšanai (QR kodi, gamification, interaktīvi attēli, skaidrojoši video, shēmas, infografikas u.c.).

Informācija ievietota: 03.11.2021.

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

Specializētās mācības tiek organizētas ar mērķi attīstīt  izpratni par līderību un cilvēkresursu vadīšanas ietekmi uz mācību procesu, atbalsta principiem mācību procesā un sadarbībā ar industriju. Specializēto mācību apjoms – 70 akadēmiskās stundas. Mācību programmā ir ietverti šādi izskatāmo jautājumu virzieni: Mācīšana un mācīšanās; Atklāšana; Integrēšana; Izmantošana; Līderības pamatnostādnes; Kooperatīvā kultūra; Izpildes vadīšana; Karjeras vadīšana; Motivācija; Sadarbība; Digitālās un tehnoloģiju prasmes; Zinātniskās darbības, publicēšanas iemaņas.

Informācija ievietota: 03.08.2021.

Jaunās studiju programmas starptautiskā publicitāte

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Jaunās studiju programmas starptautiskā publicitāte

Jaunās studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un peronu datu aizsardzība” popularizēšanai projekta ietvaros bija plānotas dalība trīs starptautiskajās izglītības izstādēs. Lai gan sākotnēji mērķu valstis izstādei bija plānotas Polija, Austrija, Bulgārija, tomēr ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situāciju pasaulē Austrija un Bulgārija nerīkoja izstādes klātienē. Dalība starptautiskajā izglītības izstādēs, lai popularizētu jauno studiju programmu: Tallinā (Igaunija), 07.10.2021., Kauņa (Lietuva), 11.10.2021., Krakova (Polija), 26.10.2021. Pietiekami liela interese par jauno studiju programmu bija Lietuvā un Polijā.

Tallina, 07.10.2021.

Kauņa, 11.10.2021.

Krakova, 26.10.2021.

Informācija ievietota: 29.10.2021.

 

 

Diskusija studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura un kvalitātes izvērtējums.

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Diskusija studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura un kvalitātes izvērtējums.

2021.gada 9.oktobris

Diskusija tika organizēta ar mērķi, lai tajā iesaistot gan studiju programmas docētājus, gan studentus, kuri jau gadu ir studējuši šajā studiju programmā tiktu izvērtēts studiju programmas saturs, saņemta atgriezeniskā saite no studentiem. Diskusijā piedalījās arī viens no ārvalstu ekspertiem Viktoras Justickis, kā arī pirmā kursa studenti, darba devēj pārstāvji. Diskusija noslēdzās ar ļoti vērtīgām atziņām studiju programmas satura papildināšanai.

Informācija ievietota: 09.10.2021.

Diskusija ““Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura atbilstība darba tirgus pieprasījumam un profesijai “drošības speciālists”.

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Diskusija ““Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura atbilstība darba tirgus pieprasījumam un profesijai “drošības speciālists”.

2021.gada 8.oktobris

Diskusijā par studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība”  saturu un atbilstību drošības speciālista profesionālajai kvalifikācijai tika iesaistīti gan eksperti no Latvijas, gan ārvalstīm. Studiju programmas satura izvērtēšanā tika iesaistīti trīs neatkarīgi ārvalstu eksperti, kuri deva detalizētu studiju programmas izvērtējot, tai skaitā vērtējot to gan informāciju tehnoloģiju, tiesību zinību un vadības zinību aspekta. Ārvalstu eksperti: Viktoras Justickis (Mykolas Romeris University), Kadir Aba (Nevsehir Bektas Veli University), Ahmet Emre Yuksel ( Maltepe university).  Diskusijā piedalījās arī ārvalstu lektors, kurš šīs studiju programmas studentiem sešu mēnešu garumā vadīja nodarbības starptautiskajā biznesā – Yilmaz Toktas (Amasya Universituy), kā  arī pieci akadēmiskā personāla pārstāvji no Juridiskās koledžas sadarbības augstkolas – Utena University of Applied Sience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija ievietota: 09.10.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: