Boulinga turnīrs 2024

Tradicionāli, ik gadu koledžas studenti, docētāji un sadarbības partneri starptautisko zinātnes nedēļu noslēdz ar sportiskām aktivitātēm.

Arī šogad aicinām jūs visus uz Juridiskās koledžas boulinga turnīru 27. aprīlī PEPSI Boulinga centrā, Uzvaras bulvārī 10, Rīgā. Spēles laiks no plkst. 16.00 līdz 17.00.

Turnīrā piedalās komanda 5 spēlētāju sastāvā.

Dalībnieki savas komandas var pieteikt līdz 18. aprīlim, nosūtot ziņu uz e-pastu: milana.peregudova@jk.lv.

Informācijas dienas

Aicinām uz tikšanos topošos reflektantus! Informācijas dienas ir laiks, lai iepazītu studiju vidi, satiktu koledžas studentus, aprunātos ar docētājiem, kā arī gūtu ieskatu mūsu piedāvātajās studiju programmās.

Šogad informācijas dienas koledžā notiks 25.aprīlī (sākums plkst. 18.00) un 27.aprīlī (sākums plkst. 11.00), tepat – Rīgas centrā – Kronvalda bulv. 1A, 2.stāvā.

Mēs esam sagatavojuši arī kādu patīkamu pārsteigumu!

Nākamās informācijas dienas rīkosim vasarā – 6.jūnijā (sākums plkst. 18.00) un  8.jūnijā (sākums plkst. 11.00).

Slovākija 2024

Ja mēs ielūkojamies kartē Slovākijas ziemeļrietumos, tad Vāhas, Kisicas un Rajčankas upju satekā uzreiz varam ieraudzīt Žilinu – pilsētu ar aptuveni 85000 iedzīvotāju. Tā ir reģiona administratīvais, ekonomiskais, transporta un kultūras centrs, te atrodas KIA automašīnu rūpnīca un citi uzņēmumi, kas ir automobiļu komponentu apakšuzņēmēji, arī celtniecības uzņēmumi, papīra un pārtikas ražotnes.
Manā interešu lokā šoreiz bija Žilinas universitāte, kur septiņās fakultātes patlaban izglītību iegūst 9000 studentu 231 akreditētā studiju programmā. Laikposmā no 2024. gada 3. marta līdz 10. martam te ERASMUS+ mobilitātes ietvaros lasīju lekcijas un novadīju arī praktiskās nodarbības (case-studies) Vadībzinātņu studiju programmas maģistriem par sekojošām tēmām:
• Finanšu risku vadības tiesiskie aspekti PPP projektos;
• Valsts iestāžu kompetence finanšu risku vadībā;
• Tiesību un ekonomikas mijiedarbības nodrošināšana;
• Konkurences padomes lēmums “Tīrīgas” lietā un izlīguma noslēgšana.
Vizītes laikā piedalījos valsts zinātnisko bibliotēku konferencē, apmeklēju arī Žilinas universitātes bibliotēku. Šī grāmatu krātuve seko līdzi mūsdienu tehnoloģiju tendencēm un cenšas tās pārnest arī pakalpojumos savu finansiālo iespēju robežās. Darbinieki strādā pie fondu digitalizācijas projekta, risina sarunas par dalību elektroniskās publicēšanas projektā, izmēģina jaunas datu bāzes, rīko seminārus, piedāvā apmācību meklētājsistēmu izmantošanā, kā arī sniedz konsultācijas zinātnisku tekstu sagatavošanā. Bibliotēka izvietota universitātes akadēmiskajā pilsētiņā, sniedz savus pakalpojumus studentiem, universitātes personālam, arī plašai sabiedrībai. Tās mērķis ir īpaši uzrunāt un piesaistīt jaunatni, kurā tā saskata vislielāko potenciālu savu pakalpojumu izmantošanai.
Žilinas universitātes bibliotēka savu darbību sāka kopā ar jauno Transporta universitāti 1961. gadā, kas tika pārcelta no Prāgas uz Žilinu. Tā ir paplašinājusi savu darbību ieviešot automatizētu bibliotēku informācijas sistēmu (Davinci) un kļuvusi par partneri nacionālajos projektos, lai padarītu informāciju pieejamu datu bāzu sistēmās (pašreizējais NISPEZ II). Darbinieki man palīdzēja atlasīt zinātniskus rakstus un statistikas datus par transporta projektu riskiem zinātniskai publikācijai. Tajā dienās te tika organizēta jaunāko publikāciju  izstāde par mākslīgā intelekta izmantošanu izglītībā un valsts pārvaldē.
Protams, mobilitātes laikā neizpalika arī kultūras programma, piemēram, pilsētas apskate –  ekskursija pa tās vēsturisko daļu, katoļu katedrāles apmeklējums, kas ir viens no pilsētas nozīmīgākajiem pieminekļiem.  Svētās Trīsvienības katedrāle kopā ar torni veido visiem tik pazīstamo pilsētas panorāmu.  19. gadsimta beigās šis tornis tika nosaukts galvenā zvana – Burianu (2336 kg) vārdā.
Apmeklēju Budatinas pili (13. gs.) – agrāko karaļu īpašumu, kas vēlāk piederēja vairākām muižnieku dzimtām. Laiks, kad pils atradās Szunyogu ģimenes rokās, saistās ar stāstu par skaisto Katarinu, kura tikusi dzīva iemūrēta pils sienā pēc sava tēva pavēles. Pēdējie pils īpašnieki bija Čaku dzimta, kas 1922.–1923. gadā arī to rekonstruējuši. Pilī ir interesantas izstādes (eksponāti no Považie muzeja kolekcijām),  daudz informācijas par dabaszinātnēm, atainota transporta vēsture, arheoloģija, apkaimes vēsture. Aplūkoju ornitologu veidoto izstādi par plēsīgo putnu sugām, kas mitinās Tatru kalnos.
Vāhas un Kisices upju satekā atrodas kādreizējais angļu tipa parks, kas veidots, iespējams, 19. gadsimta vidū. Interesants parks dabas un ainavas ziņā, atrodami arī eksotiski koki.
Ar vilcienu brīvdienā devos uz Liptovski Mikulas un tad uz Jasnu – kalnu slēpošanas trasi. Šobrīd trases apkārtnē notiek intensīva jaunu viesnīcu būvniecība. Slēpošana iet pilnā sparā un sniega kārta tiek uzturēta līdz aprīļa vidum.
Kopumā Slovākija ir ļoti draudzīgu un centīgu cilvēku valsts, kas orientējās uz saviem iedzīvotājiem, kuru vērtības ir  profesionalitāte, ģimene un veselība. Paldies manai koledžai par lielisko iespēju piedalīties Erasmus+ programmā.
Nikolajs Ozoliņš
Juridiskās koledžas docētājs

37.izlaidums

Ziemas izlaidums – studiju posma noslēgums piecu koledžā realizējamo īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmu absolventiem. Sveicam jaunos speciālistus!

9.03.2024. pasākuma fotogrāfiju pilnais komplekts pieejams 1. daļa šeit un 2. daļa šeit.

37. izlaidums

Olaines cietuma atkarīgo centrā

Studiju kursa “Latvijas Republikas tiesībsargājošās iestādes” ietvaros koledžas studentiem 29.02.2024.  tika piedāvāta iespēja apmeklēt Olaines cietuma atkarīgo centru. Centra administrācijas organizētajā ekskursijā piedalījās Juridiskās koledžas studenti, docētāji un Valmieras Jauno juristu skolas dalībnieki.

Ruta Mekša

Juridiskās koledžas docētāja

Ekskursija uzņēmumā

Grāmatvedības un finanšu studiju programmas 2. kursa studenti 2.03.2024. devās mācību ekskursijā uz Baltijā lielāko alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumu A/S “Amber Latvijas balzams”. Apmeklējuma mērķis – gūt ieskatu ražotnes vēsturē, tās attīstībā un  ražošanas procesos.  Uzņēmuma darbinieki iepazīstināja ar tehnoloģisko procesu, parādīja cehus, noliktavas, demonstrēja video, kā notiek gatavās produkcijas pildīšana un iepakošana.  Kā atzina paši studenti, viņi ieguva ne tikai jaunu informāciju par pašu uzņēmumu, statistikas datus, bet arī izpratni par komplicēto ražošanas procesu.

Ieva Rebiņa-Serjakova
Juridiskās koledžas docētāja

ERASMUS+ jauktā mobilitāte

Aicinām kolēģus no mūsu partneraugstskolām ārvalstīs uz ERASMUS+ mobilitāti “Mākslīgā intelekta iespējas un izaicinājumi augstākajā izglītībā”! Šo nedēļu mēs organizējam kā jauktas intensīvās programmas (BIP) mobilitātes projektu, kas notiks no 22. aprīļa līdz 26. aprīlim klātienē Juridiskajā koledžā. Personāla nedēļas programmu  skatīt šeit.

Šīs ERASMUS+ jauktās intensīvās programmas mērķis ir popularizēt internacionalizācijas ideju, palielināt personāla mobilitāti un līdz ar to arī studentu mobilitāti. Šajā sakarā mēs aicinām arī ārvalstu augstskolu studentus uz līdzīgu piecu dienu starptautisku pasākumu jūnijā.  Ilgums: no 3. jūnija līdz 6. jūnijam klātienē, Juridiskajā koledžā. Programmu studentiem skatīt šeit.

Saziņas valoda – angļu, dalībnieku skaits grupā – 20. Reģistrācijas maksa nav jāmaksā, bet dalībnieki paši sedz izmitināšanas, uzturēšanās un ceļa izdevumus noformējot Erasmus+ mobilitātes stipendiju no savas mācību iestādes.

Ja vēlaties piedalīties, lūdzu, aizpildiet mūsu tiešsaistes reģistrācijas veidlapu:

  1. Personāla nedēļai PIETEIKTIES ŠEIT
  2. Partneraugstskolu studentiem mobilitātei PIETEIKTIES ŠEIT

Reģistrācijas termiņš: 2024. gada 15. marts.

Kontaktinformācija: redakcija@jk.lv

Starptautiskā zinātniskā konference 26.aprīlī

Aicinām Jūs piedalīties ikgadējā starptautiskajā zinātniskajā konferencēLaiks izaicinājumiem: iespējas un risinājumi ilgtspējīgā sabiedrībā”, kas notiek Starptautiskās zinātnes nedēļas ( 2024. gada 22.-27. aprīlis) ietvaros un sagatavot arī zinātnisko rakstu Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu krājumam. Konference notiek 2024. gada 26. aprīlī, sākums plkst. 14.00. Pasākuma norise – hibrīdformā: klātienē Juridiskās koledžas telpās Rīgā, Kronvalda bulvārī 1A un arī  tiešsaistē izmantojot ZOOM platformu (piekļuves saite tiks publiskota pirms konferences).

 

Mācību ekskursija t/c “RĪGA PLAZA”

SIA “UNO Group” – uzņēmums, kurā strādā vairāk kā 300 darbinieku, nodrošinot uzkopšanas pakalpojumus dažādos objektos visā Latvijā, 2024. gada 25. janvārī uzaicināja koledžas studentus mācību ekskursijā. Šoreiz studiju programmas “Nekustamā īpašuma pārvaldība un apsaimniekošana” studenti un absolventi iepazina tirdzniecības centra “RĪGA PLAZA” uzkopšanas specifiku, praksē vērojot darbu organizāciju un to izpildi. Darbinieki demonstrēja telpu uzkopšanas tehniku, atbildēja uz studējošo jautājumiem.

Uzkopšanas pasākumu ietvaros tirdzniecības centrā “RĪGA PLAZA” tiek īstenota gan telpu uzkopšana, t.sk. gan ēkas iekštelpu vispārēja tīrīšana, gan regulāra fasādes tīrīšana, logu mazgāšana, tāpat arī jumta atbrīvošana no sniega ziemas sezonā. Pasākumu klāstam klāt nāk vēl specializēta iekārtu tīrīšana un, protams, regulāri veicamā dezinsekcija, dezinfekcija un grauzēju iznīcināšana, kā arī teritorijas uzturēšanas darbi (ielu slaucīšana, atbrīvošana no sniega un ledus, zāles pļaušana u.c.)

Iveta Amoliņa

Studiju programmas “Nekustamā īpašuma pārvaldība un apsaimniekošana”

direktore

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: