1. absolventu salidojums (2.12.2005.)

2. absolventu salidojums (31.03.2012.)

3. absolventu salidojums (5.12.2015.)

Mūsu mīļie absolventi

Juridiskā koledža, turpinot attīstību savas darbības trešajā desmitgadē, aicina arī absolventus ņemt aktīvu dalību koledžas studiju programmu un studiju procesa pilnveidē. Nav noslēpums, ka aizvadītajos gados nostiprinātais koledžas prestižs lielā mērā ir tieši mūsu visu kopā un katra no jums atsevišķi nopelns.

Mēs paplašinām koledžas Absolventu padomes, kura aizvadītajos gados koledžai jau ir piedāvājusi vairākus labus risinājumus, darbību. Mēs gribētu aicināt mūsu absolventus uz tikšanos ar mācībspēkiem, lai uzzinātu, kam koledžā turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Mēs vēlētos aicināt jūs kā konkrētas jomas profesionāļus nolasīt kādu vieslekciju tagadējiem studentiem. Mēs gluži vienkārši gribam uzzināt, kā tad mūsu absolventiem klājas, negaidot kārtējo salidojumu.

Lūdzu, atsūtiet savas domas un ieteikumus koledžas sadarbības stiprināšanai ar absolventiem! Absolventu padome uz sēdēm sanāk kopā divas reizes gadā un regulāri iesaistās arī Juridiskās koledžas rīkotajos pasākumos.

Gaidīsim!

E-pasts saziņai: info@jk.lv

Starp Lietuvas sadarbības augstskolas bakalauriem ir arī mūsējie

2015.gadā noslēgtais sadarbības līgums ar Utenas koledžu par Juridiskās koledžas absolventu studiju turpināšanas iespējām trešajā studiju kursā JK absolventiem ir īpaši izdevīgs, jo piedāvā studijas profesionālā bakalaura grāda ieguvei, kur kopējais studiju ilgums ir trīs gadi (Latvijā tas ir četri gadi).2016.gadā šo iespēju izmantoja pirmie četri mūsu absolventi (Lāsma Gavarāne, Juris Kalmikovs, Uldis Sīpols, Roberts Urdziņš) iegūstot profesionālā bakalaura grādu Tiesību zinātnē.

Ik gadus Utenas koledžu absolvē vairāki Juridiskās koledžas pārstāvji, sekmīgi nokārtojot Valsts eksāmenu un pierādot, ka izvēlētās diplomdarba tēmas pārzina labi un aizstāvēt svešvalodā bakalaura darbu iespējams arī uz 10 ballēm. 2019.gada 28. jūnijā “lieliskais desmitnieks” (Inese Čude, Irina Karlovska, Inga Voika, Egita Cimdare, Milda Kopmane, Viktorija Kanuņņikova, Kitija Rozentāle, Elvijs Bogdanovs, Irina Veļikanova, Vitālijs Dolgovs), arī saņēma godam nopelnītos diplomus.

Utenas koledžas Biznesa un tehnoloģiju fakultātes, Tiesību zinātņu programmas 2020.gada absolventi vēlas iedrošināt Juridiskās koledžas studentus un absolventus izmantot iespēju – turpināt studijas ārvalstīs, kur tās tiek nodrošinātas gan angļu, gan krievu valodās, vienlaikus gūstot arī starptautisku pieredzi. Attēlā: Artis Laganovskis, Vita Vīlistere un bakalaura darbu vadītāja Daiva Petrenaite (centrā).

2022. gada 1. jūlijā Utenas kultūras centrā “Taurapilis” trīs latviešu absolventes: Ina Linde, Kristiāna Oliņa, Jeļena Generalova saņēma Utenas koledžas diplomus un profesionālo bakalaura grādu ar jurista kvalifikāciju.

Absolventu padomes rudens sanāksme

Koledžas absolventu padome šoruden uz savu kārtējo sanāksmi sanāca kopā 18. septembrī, lai izvērtētu pirmajā pusgadā paveikto un rastu jaunas idejas pasākumiem. Diskutējām par darba iespējām, par to, kādās jomās absolventi strādā vai cer iegūt darbu, par studijām bakalaura un maģistra grāda iegūšanai pēc koledžas absolvēšanas, par savstarpējās saziņas un tikšanās iespējām.

Sanāksmes laikā, protams, atcerējāmies studiju laiku, kā rezultātā radās arī dažas noderīgas ierosmes, kas tika adresētas docētājiem. Dalījāmies iespaidos, kā koledžā iegūtās zināšanas nu tiek pielietotas ikdienā.  Tiekoties ar koledžas administrāciju, vairāk pievērsāmies aktualitātēm, mēģinājām rast jaunas ierosmes gaidāmajam absolventu salidojumam, spriedām, kā darīt zināmu šo faktu visiem koledžas absolventiem, runājām par aktīvistu iesaisti pasākuma sagatavošanās posmā.

Absolventus, kuri vēlas piedalīties padomes darbā, aicinām sūtīt ziņu uz Juridiskās koledžas e-pastu: info@jk.lv.

Brīvajos brīžos

“Vecrīgas ekspedīcija” – mūsu koledžā studējošie Erasmus+ apmaiņas programmas studenti  no Turcijas piedalās foto orientēšanās aktivitātē (11.10.2021.)

turaida2018

Aizvadot pirmo mēnesi jauno studentu statusā. Dienas nodaļas studenti ekskursijā pa Vidzemi 2018.gada oktobrī

1.kursa studenti laivu braucienā 2013.gada jūnijā

Dienas nodaļas studenti un docētāji Līgatnē 9.10.2012.

Boulinga turnīrs “Liepājas ķeglis 2016” (dalībnieku kopbilde 16.04.2016.)

30. izlaidums

29. IZLAIDUMS

28.IZLAIDUMS

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: