ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

No 2020.gada oktobra līdz 2021.gada janvārim, Juridiskās koledžas docētāja Ieva Rebiņa Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 “SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnēs un informātikas jomā” ietvaros, stažējās uzņēmumā SIA “Abrams Business Services”. Stažēšanās kopējais paredzētais laiks 200 stundas.
SIA “Abrams Business Services” sniedz pilna cikla grāmatvedības uzskaites pakalpojumus, kā arī piedāvā tādus pakalpojumus kā organizācijas dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana, organizāciju izmaiņu reģistrēšanas dokumentu sagatavošana, lietvedības pakalpojumi, kā arī citus neatņemamus uzņēmējdarbības pakalpojumus.
Šobrīd uzņēmums sniedz pilna cikla grāmatvedības uzskaites pakalpojumus vairāk nekā 30 organizācijām – gan sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, gan biedrībām – no dažādām nozarēm, piemēram, nepārtikas preču mazumtirdzniecība kioskos un internetā, ostu aizsardzības pakalpojumi, digitālā mārketinga pakalpojumi, celtniecība, nekustamo īpašumu apsaimniekošana, datorprogrammēšana, iekšzemes kravu pārvadājumi, tūrisma atbalsta pakalpojumi, arhitektūra, telpu uzkopšana u.c.
Kā galvenais stažēšanās mērķis pilnveidot praktiskās iemaņas un kompetences datorprogrammā “Tildes Jumis” sagatvojot dažādas atskaites, kas saistītas ar debitoru parādu uzskaiti, kontroli un analīzi, kreditoru apmaksas kontroli, kā arī bankas dokumentu autorizētu apstrādi, t.sk bankas maksājumu uzdevumu eksportu un bankas konta izraksta importu, kā arī jaunu atskaišu saīšņu veidošana adminstrēšanu un uzturēšanu, atbilstoši dažādu uzņēmumu darbības specifikai. Kā arī pilveidot prakstiskās iemaņas veicot dažādus grāmatvedības saimnieciskos darījumus, uzņēmumiem ar dažādu saimnieciskās darbības.

 

Informācija ievietota: 10.03.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: