Konferences

Konferences

 • Konferences materiāli

  Piedāvājam ieskatu 2023.gada Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros notikušajā konferencē publicējot septiņpadsmit rakstus,…

  September 27, 2023
 • STARPTAUTISKĀ ZINĀTNES NEDĒĻA UN LATVIJAS JURISTU DIENAS 2023

  Šogad Starptautiskās zinātnes nedēļas aktivitātēs piedalījās Juridiskās koledžas studenti un docētāji, kā…

  April 19, 2023
 • STARPTAUTISKĀ ZINĀTNES NEDĒĻA UN LATVIJAS JURISTU DIENAS 2022

  Starptautiskā zinātnes nedēļa un Latvijas Juristu dienas 2022. gadā koledžā norisinājās laikā…

  April 06, 2022
 • Starptautiskā Zinātnes nedēļa un Latvijas Juristu dienas Juridiskajā koledžā (2021. gada 19.–24. aprīlis)

  Konferences piekļuves informāciju skatīt šeit. Programmu skatīt šeit.  

  April 02, 2021
 • 2020. gadā

  2020. gada 24. aprīlī Juridiskajā koledžā starptautiskajā konferencē “Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti”, ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, tikās, uzstājās ar ziņojumiem un iesaistījās aktīvās diskusijās koledžas docētāji, Baltijas valstu zinātnieki, arī Gruzijas un Turcijas universitāšu mācībspēki un…

  November 06, 2020
 • 2019. gadā

  Starptautiskā konference “Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030: tiesību un sociālo zinātņu loma to īstenošanā” Juridiskajā koledžā, Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros 23.-27. aprīlī

  November 06, 2020
 • 2018. gadā

  Juridiskās koledžas 15. docētāju un studentu zinātniskā konference  Rīgā, 2018.gada 28. novembrī Konferencei izvēlēta ļoti aktuāla tēma – “Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā – tiesiskas valsts pamats un garants”. Ar ziņojumiem tajā uzstājās 16 docētāji un studenti no Tiesību zinātņu programmas un mūsu Erasmus+ students Ibrahims Demirs no Turcijas. Starptautiskā zinātniskā…

  November 06, 2020
 • 2016. gadā

    Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Atjaunotās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 25 gadi: Baltijas valstu pieredze” Rīgā, 2016.gada 22. aprīlī Konference tika rīkota starptautiskās zinātnes nedēļas un Juristu dienu ietvaros 18.04.2016.-23.04.2016.  Konferences programma

  November 06, 2020
 • 2014. gadā

  “Baltijas valstu pieredze Eiropas Savienībā: desmit gadu integrācijas pieredze politikas un tiesību jomā” Rīgā, 2014.gada 25.-26. aprīlī Informācija par pasākumu

  November 06, 2020
 • 2013. gadā

  “Latvijas ilgtspējīga attīstība: Ekonomikas, politikas un tiesību aspekti” Koledžas docētāju un absolventu konference 2013.gada 13.decembrī

  November 06, 2020
 • 2011. gadā

  “Septiņi gadi Eiropas savienībā: Ekonomika, politika, tiesības” Docētāju, absolventu un studentu konference 2011.gada 16.decembrī  

  November 06, 2020
 • 2010. gadā

  “Ekonomikas, politikas un tiesību zinātņu aktualitātes”

  November 06, 2020
 • 2009. gadā

  “Piektais gads Eiropas Savienībā ” Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas augstākās izglītības mācību iestāžu, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Azerbaidžānas universitāšu starptautiskā konference 2009.gada 8. un 9.maijā. Juridiskās koledžas absolvents Jānis Kukainis piedalījās konferencē ar referātu, kurā tiek turpināta viņa kvalifikācijas darba tēma.

  November 06, 2020
 • 2008. gadā

  “Lisabonas līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati ” Latvijas Juristu biedrība, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte un Juridiskā koledža sadarbībā ar Latvijas Republikas ārlietu ministriju un Valsts prezidenta kanceleju 25.04.2008. rīkoja konferenci “Lisabonas līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati” Latvijas Universitātes lielajā aulā “Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un…

  November 06, 2020
 • 2007. gadā

  “Trešais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas ekonomikas, vadības un tiesību problēmas”Starptautiskā zinātniskā konference 2007.gada 27. – 28. aprīlī, sadarbībā ar Mykolas Romeris Universitāti (Lietuvā), Latvijas Zinātņu akadēmiju, LU Starptautisko attiecību institūtu. Mikolas Romeris Universitātes prorektors Vidmantas Egidijs Kurapka (no kreisās), Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā Antanas Vinkus un Juridiskās koledžas…

  November 06, 2020
 • 2006. gadā

  “Aktuālas tiesību, komerczinību un personāla vadības problēmas” Studentu zinātniskā konference 2006.gada 22. aprīlī “Aktuālas tiesību, komerczinību un personāla vadības problēmas” Koledžas docētāju zinātniskā konference 2006.gada 4.februārī

  November 06, 2020
 • 2005. gadā

  “Pirmais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas tiesību problēmas” Starptautiska zinātniskā konference 2005.gada 29.-30.aprīlī. Dalībnieki: Latvijas Zinātņu akadēmija, Mykolas Romeris universitāte, Viļņas universitāte, Latvijas universitāte, LU Starptautisko attiecību institūts, Jagelonu universitāte (Krakova), Eirouniversitāte (Tallina), Latvijas Policijas akadēmija, Turība, Juridiskā koledža, Alberta koledža, Lietuvas juristu biedrība, Latvijas juristu biedrība “Pirmais gads Eiropas…

  November 06, 2020
 • 2004. gadā

  “Aktuālas tiesību problēmas Eiropas intergrācijas kontekstā ” JK docētāju zinātniskā konference 2004.gada 13.martā “Aktuālas tiesību problēmas Eiropas intergrācijas kontekstā ” Studentu zinātniskā konference 2004.gada 20.martā

  November 06, 2020
 • 2003. gadā

  “Aktuālas tiesību problēmas” Juridiskās koledžas absolventu konference 2003.gada 7.jūnijā

  November 06, 2020

Konferenču materiāli

Ekonomikas, vadības, tiesību izaicinājumi mūsdienās un to iespējamie risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2023. gada 28. aprīlis
Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 24.–25. aprīlis
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 25.–26. aprīlis
Ilgtspējīga attīstība un tiesiskums turbulentā biznesa un politiskajā vidē. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 2018. gada 26.–28. aprīlis
Twenty-five Years of Renewed Latvia, Lithuania and Estonia: Experience of the Baltic States in Europe. International Scientific Conference, 22 April 2016
The Baltic States in the European Union: Ten Years as Member States. Proceedings of the International Conference, 25-26 April 2014
The Seventh Year as European Union Member States: Economics, Politics, Law. Proceedings of the International Conference, 6-7 May 2011
The Fifth Year as European Union Member States: Topical Problems in Management of Economics and Law. Proceedings of the International Conference 8-9 May 2009
Third Year within the European Union: Topical Problems in Management of Economics and Law. Proceedings of the International Conference, 27-28 April 2007
First Year in the European Union: Current legal Issues. Proceedings of the International Conference, 29-20 April 2005
Politics and Law in the Context of the Europen Integration. Proceedings of the International Conference, 14-15 February 2003

RAKSTU KRĀJUMI

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2022
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2020

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2018
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2016
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2014
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2012
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2010

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: