SAM 8.2.2.

SAM 8.2.2.

 • Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

  Specializētās mācības tiek organizētas ar mērķi attīstīt  izpratni par līderību un cilvēkresursu vadīšanas ietekmi uz mācību procesu, atbalsta principiem mācību procesā un sadarbībā ar industriju. Specializēto mācību apjoms – 70 akadēmiskās stundas. Mācības notika no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada novembrim. Mācību programmā ir ietverti šādi izskatāmo jautājumu virzieni:…

  December 17, 2021
 • Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

  Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008  ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju. Docētāju digitālo prasmju attīstība kvalitatīva tiešsaistes studiju procesa nodrošināšanai Kursa mērķis: Paaugstināt akadēmiskā personāla digitālās kompetences, lai nodrošinātu tiešsaistes studiju procesa kvalitāti. Kursa uzdevumi: Pilnveidot prasmes tiešsaistes studiju procesa organizēšanā. Pilnveidot…

  November 03, 2021
 • Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

  Specializētās mācības tiek organizētas ar mērķi attīstīt  izpratni par līderību un cilvēkresursu vadīšanas ietekmi uz mācību procesu, atbalsta principiem mācību procesā un sadarbībā ar industriju. Specializēto mācību apjoms – 70 akadēmiskās stundas. Mācību programmā ir ietverti šādi izskatāmo jautājumu virzieni: Mācīšana un mācīšanās; Atklāšana; Integrēšana; Izmantošana; Līderības pamatnostādnes;…

  August 03, 2021
 • Lektores Ivetas Amoliņas stažēšanās uzņēmumā SIA “ACELTNE“

  Lektore Iveta Amoliņa  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” ietvaros stažējās  SIA “ACELTNE“ (07.12.2020 – 21.06.2021). Stažēšanās mērķis – pilnveidot praktiskās…

  June 22, 2021
 • Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros no 2021.gada 15.marta pastāvīgā darbā ir pieņemts lektors no Amasja universitātes Turcijā.

  Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008  ietvaros no 2021.gada 15.marta pastāvīgā darbā ir pieņemts lektors no Amasja universitātes Turcijā, lektors PhD Yilmaz Toktas. Lektora galvenā specializācijas joma ir starptautiskā ekonomika un ekonomiskā izaugsme, šajā virzienā arī viņš ir aizstāvējis savu promocijas darbu “Determining the effects of exchange rate and exchange rate…

  May 19, 2021
 • ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

  No 2020.gada oktobra līdz 2021.gada janvārim, Juridiskās koledžas docētāja Ieva Rebiņa Eiropas…

  March 10, 2021
 • Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008

  Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros notiek Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana, šogad akadēmiskajā darbā tika iesaistīti divi doktoranti: Eiropas tiesību jomā, kā arī nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Viena no doktorantēm turpina darbu koledžā arī pēc projekta beigām. Projekta ietvaros koledžas akadēmiskajam personālam ir…

  November 30, 2020
 • ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

  Juridiskās koledžas lektore Una Kasparaviča projekta ietvaros no 05.05.2020. līdz 30.06.2020. stažējās uzņēmumā “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA   Stažēšanās laikā galvenie veiktie uzdevumi: 1. Iepazīšanās ar Uzņēmumā un Trelleborg Grupā esošo personas datu aizsardzības politiku un vadlīnijām, 2. Veikts pilns Uzņēmumā notiekošo personas datu apstrādes aktivitāšu audits, dokumentu analīze…

  July 03, 2020
 • DOKTORANTU IESAISTE STUDIJU PROCESĀ

  Lai motivētu jaunos doktorantus aizstāvēt savus promocijas darbus, projekts dod iespēju diviem doktorantiem, katram uz divpadsmit mēnešiem, strādāt koledžā kā ievēlētam akadēmiskam personālam un paralēli strādāt pie sava promocijas darba. Koledžā darbu 2019.gada novembrī ir uzsākusi viena doktorante no Latvijas Universitātes un otra 2019.gada 1.septembrī no Rīgas Tehniskās…

  April 30, 2020
 • ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

  No 1.decembra līdz 31.maijam kā Juridiskās koledžas lektors stažējos IKEA Latvia (SIA “Paul Mason Properties”) uzņēmumā. Prakse notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes…

  March 01, 2020
 • ĀRVALSTU AKADĒMISKĀ PERSONĀLA IESAISTE STUDIJU PROCESĀ

  Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008 ir saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekts paredz akadēmiskajā darbā iesaistīt divus ārvalstu lektorus, katru uz sešiem mēnešiem. Laika periodā no 2019.gada marta līdz augustam koledžā pastāvīgā darbā bija pieņemta lektore Aliona Siniciene no Lietuvas, ar kuru sadarbība turpinās joprojām. Aliona…

  February 25, 2020
 • PROJEKTS NR. 8.2.2.0./18/A/008

  „SIA Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā”; ir saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana. Kompetenču un prasmju paaugstināšana ir saistīta ar akadēmiskā personāla stažēšanos pie komersanta, kā rezultātā akadēmiskais personāls pilnveido savas prasmes un kompetences un veic papildinājumus…

  November 25, 2019
 • EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.8.2.2.0/18/A/008 “SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KOMPETENČU UN PRASMJU PAAUGSTINĀŠANA DATORZINĀTNES UN INFORMĀTIKAS JOMĀ” ĪSTENOŠANA

  Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 “SIA “Juridiskā koledža” akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” īstenošana Juridiskajā koledžā notiek jau no pagājušā gada novembra. Koledža studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” stratēģiskās specializācijas ietvaros īsteno pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, t.i.,…

  May 27, 2019

Projekti

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: