LAT / RUS / ENG

Tālruņi:

26394261 (Skaidrīte Dzindzuka - Ventspils filiāles vadītāja)

63607798 tālr./fakss

Adrese: 1. ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 1, Ventspilī, LV-3600

DARBA LAIKS

  
08.00 - 17.00
(saskaņā ar nodarbību grafiku)
   
Bankas rekvizīti Ventspils studentiem:
SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA" Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159
AS 'SEB BANKA', Rīdzenes fil.
Kods UNLALV2X