Informācijas dienas

30. jūnijā plkst. 16.00 Juridiskās koledžas telpās Rīgā, Kronvalda bulv. 1A reflektantus un citus interesentus aicinām uz tikšanās ar Juridiskās koledžas studentiem, administrāciju, studiju programmu direktoriem, kuras laikā sniegsim informāciju par studiju programmām, to priekšrocībām salīdzinājumā ar līdzīgām programmām citās koledžās un augstskolās.

Runāsim arī par koledžas absolventu pieprasījumu darba tirgū un iespējām savas karjeras veidošanā un attīstīšanā. Tikšanās laikā iepazīstināsim arī ar studiju vidi – auditorijām un citām telpām, bibliotēku, studiju procesa nodrošinājumu un apstākļiem.

Turpinās studentu uzņemšana koledžā

Piedāvājam apgūt perspektīvas un darba tirgū pieprasītas profesijas sekojošās studiju programmās:

– Tiesību zinātne,
– Cilvēkresursu vadība,
– Grāmatvedība un finanses,
– Nekustamā īpašuma pārvaldība un apsaimniekošana,
– Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība/ drošība un personas datu aizsardzība

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: