Akreditēts studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, akreditācijas lapas Nr.2021/68

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Akreditēts studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, akreditācijas lapas Nr.2021/68, 27.10.2021.

Studiju kvalitātes komisija ar savu lēmumu Nr.2021/46-A (27.10.2021.) ir mainījusi studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” uz “Drošība un personu datu aizsardzība”.

Kiberdrošība jau pēc savas būtības nav tikai tehnisku risinājumu kopums, bet gan daļa no organizācijas plašākas drošības politikas. Ārvalstu pētījumi liecina, ka uzņēmumiem atrast kiberdrošības speciālistus ir ļoti grūti (18%) vai vidēji grūti (58%). Par šo pašu tendenci liecina arī ilgstošas vakances Latvijas darba sludinājumu portālos. Kas būtiski – tiek meklēti vairs ne tikai cilvēki ar tīri tehniskām zināšanām, bet  tādi, kuriem piemēt spēja skatīt lietas konceptuāli un kopskatā. Kā viena no prasībām ir arī spēja komunicēt un būt līderim ne tikai komandas iekšienē, bet arī sadarbojoties ar ārējiem piegādātājiem un valsts iestādēm. (M.Akermanis)  Jaunajā studiju programmā ir ietveri studiju kursi, kuri aptver šīs tik ļoti neieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes: vadība, informāciju tehnoloģijas un tiesību zinātne.

Informācija ievietota: 28.10.2021.

Jaunās studiju programmas starptautiskā publicitāte

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Jaunās studiju programmas starptautiskā publicitāte

Jaunās studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un peronu datu aizsardzība” popularizēšanai projekta ietvaros bija plānotas dalība trīs starptautiskajās izglītības izstādēs. Lai gan sākotnēji mērķu valstis izstādei bija plānotas Polija, Austrija, Bulgārija, tomēr ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situāciju pasaulē Austrija un Bulgārija nerīkoja izstādes klātienē. Dalība starptautiskajā izglītības izstādēs, lai popularizētu jauno studiju programmu: Tallinā (Igaunija), 07.10.2021., Kauņa (Lietuva), 11.10.2021., Krakova (Polija), 26.10.2021. Pietiekami liela interese par jauno studiju programmu bija Lietuvā un Polijā.

Tallina, 07.10.2021.

Kauņa, 11.10.2021.

Krakova, 26.10.2021.

Informācija ievietota: 29.10.2021.

 

 

Diskusija studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura un kvalitātes izvērtējums.

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Diskusija studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura un kvalitātes izvērtējums.

2021.gada 9.oktobris

Diskusija tika organizēta ar mērķi, lai tajā iesaistot gan studiju programmas docētājus, gan studentus, kuri jau gadu ir studējuši šajā studiju programmā tiktu izvērtēts studiju programmas saturs, saņemta atgriezeniskā saite no studentiem. Diskusijā piedalījās arī viens no ārvalstu ekspertiem Viktoras Justickis, kā arī pirmā kursa studenti, darba devēj pārstāvji. Diskusija noslēdzās ar ļoti vērtīgām atziņām studiju programmas satura papildināšanai.

Informācija ievietota: 09.10.2021.

Diskusija ““Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura atbilstība darba tirgus pieprasījumam un profesijai “drošības speciālists”.

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Diskusija ““Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura atbilstība darba tirgus pieprasījumam un profesijai “drošības speciālists”.

2021.gada 8.oktobris

Diskusijā par studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība”  saturu un atbilstību drošības speciālista profesionālajai kvalifikācijai tika iesaistīti gan eksperti no Latvijas, gan ārvalstīm. Studiju programmas satura izvērtēšanā tika iesaistīti trīs neatkarīgi ārvalstu eksperti, kuri deva detalizētu studiju programmas izvērtējot, tai skaitā vērtējot to gan informāciju tehnoloģiju, tiesību zinību un vadības zinību aspekta. Ārvalstu eksperti: Viktoras Justickis (Mykolas Romeris University), Kadir Aba (Nevsehir Bektas Veli University), Ahmet Emre Yuksel ( Maltepe university).  Diskusijā piedalījās arī ārvalstu lektors, kurš šīs studiju programmas studentiem sešu mēnešu garumā vadīja nodarbības starptautiskajā biznesā – Yilmaz Toktas (Amasya Universituy), kā  arī pieci akadēmiskā personāla pārstāvji no Juridiskās koledžas sadarbības augstkolas – Utena University of Applied Sience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija ievietota: 09.10.2021.

Par koledžu

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: