Nāc studēt!

 Esam pārliecināti, ka jūsu ikdienas rūpes nereti vairo datorsistēmu darbības dažādie apdraudējumi un ne mazākā mērā – personas datu aizsardzības normatīvu līkloči. Ar šiem jautājumiem bieži vien tikt galā var tikai speciālisti, kuru vēl biežāk – vienkārši tuvumā nav.

            Lai šīs problēmas palīdzētu risināt, Juridiskajā koledžā Rīgā pirmo reizi Latvijā tiek atvērta jauna studiju programma „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”. Šīs programmas priekšrocība ir tā, ka tajā uzņemsim studēt gribētājus ar vidējo vai augstāko izglītību, bet bez priekšzināšanām datorzinībās un personas datu aizsardzībā.

Studijas notiks Rīgā vakaros no 18.00 trīs reizes nedēļā (vakara nodaļa) vai arī pēc reflektantu izvēles – sestdienās no 9.00-15.00 (neklātienes nodaļa). Pēc studijām divu gadu garumā absolventi iegūs drošības speciālista kvalifikāciju, kā arī pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

  • Tiesību zinātnes
  • Cilvēku resursu vadība
  • Uzņēmējdarbības vadība
  • Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
  • Grāmatvedība un finanses
  • Datorsistēmu un datortīkla administrēšana
  • Kiberdrošība un personas datu aizsardzība

ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts

Viens no pasaulē  pazīstamākajiem standartiem ir ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts, kurš apliecina, ka uzņēmumā ir izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, identificēti visi iespējamie riski un tiek nepārtraukti strādāts pie kvalitātes uzlabošanas. Juridiskā koledža saņēma ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikātu 2019.gada 1.augustā

Nupat, 2020.gada 26.maijā “Bureau Veritas Latvia” veica pirmo uzraudzības auditu. Tā mērķis – iegūt apliecinājumu, ka kvalitātes vadības sistēma ir efektīva un atbilst ISO 9001:2015 prasībām. Audita slēdziens – organizācija ir rekomendējama tās kvalitātes sistēmas atbilstības standarta ISO 9001:2015 prasībām sertifikācijas turpināšanai.

Studiju gada sākums

Uzsākot jauno studiju gadu, 26.septembrī Juridiskās koledžas pirmā kursa studenti tikās ar vieslektori, Saeimas deputāti Danu Reiznieci-Ozolu.

Jauns pasakums jaunai gadai

Jauni studenti, Aicinam!

Jauna studiju programma Kiberdrošība un personas datu aizsardzība!

Projekta mērķis ir jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde un realizācija, rezultātā sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus drošības un datu aizsardzības jomā, kas pamatojas uz padziļinātām praktiskām iemaņām un kompetencēm, inovatīvu metožu izmantošanu un sadarbību ar speciālistiem Latvijā un starptautiskā mērogā.

Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Informācija atjaunota: 02.06.2020.

2Jauna studiju programma Kiberdrošība un personas datu aizsardzība!

3Kiberdrošība un personas datu aizsardzība, Jauna studiju programma!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium amet atque doloremque fuga ipsam nisi officia optio placeat quas sequi soluta, velit! Accusamus amet assumenda dignissimos in iusto laudantium quas.

4Jauna studiju programma Kiberdrošība un personas datu aizsardzība!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores fugiat illum nihil odio quam quos sed vitae. Culpa cum, dolor excepturi illum nemo numquam recusandae sequi sit ut veritatis voluptatem.

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNES NEDĒĻA JURIDISKAJĀ KOLEDŽĀ UN JURISTU DIENAS LATVIJĀ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur cumque dicta dolorem eveniet fugiat ipsa officia! Aperiam eius, est, facilis incidunt ipsum labore, minus necessitatibus officia perspiciatis porro similique vero!

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: