SAM PROJEKTS NR. 8.2.3. RISKU VADĪBA

 

Decembrī Juridiskās koledžas personāls apmeklēja mācībās “Risku vadība. Izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana Juridiskajā koledžā. Līderība” (24 akadēmiskās stundas). Trīs dienu ilgajās mācībās tika analizēti risku vadības procesi koledžā, kā arī veikti praktiski uzdevumi izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrādē un ieviešanā koledžā, piemēram, veicot Juridiskās koledžas attīstības stratēģijas analīzi, nosakot darbības vērtības un kritērijus, veicot studiju virzienu iekšējo un ārējo faktoru analīzi (SVID analīze) stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu apzināšanu.

Ievietošanas datums: 25.02.2020.

“JURIDISKĀS KOLEDŽAS E – INFORMĀCIJAS SISTĒMAS IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA/UZTURĒŠANA. STUDIJU PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS LIETOTĀJU APMĀCĪBA/INSTRUKTĀŽA. EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.2.3.0/18/A/006

Iepriekšējā gadā tika sākta veidota Juridiskās koledžas informācijas sistēma, saīsinājumā “JKIS”. Sistēma tiek veidota projekta

“Juridiskās koledžas e – informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana/uzturēšana. Studiju pārvaldības sistēmas lietotāju apmācība/instruktāža. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/006 “SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana”). Līguma Nr. 823/11.”

ietvaros.

Sistēmas izstrāde ir sadalīta 8 moduļos:

– Sistēmas vizuāla puses izstrāde un tā realizēšana visos moduļos;

– Studentu sistēma funkcionalitātes izstrāde;

– E-studiju moduļa funkcionalitātes izstrāde;

– Personāldaļas moduļa funkcionalitātes izstrāde;

– Bibliotēkas moduļa funkcionalitātes izstrāde;

– Grāmatvedības moduļa funkcionalitātes izstrāde;

– Lekciju saraksta moduļa funkcionalitātes izstrāde;

– Statistikas moduļa funkcionalitātes izstrāde.

Plašākai sabiedrībai JKIS sistēma būs pieejama 2020. gada oktobra mēnesī. Ir paredzēts, ka sistēma atbilst visiem mūsdienu standartiem. JKIS sistēmā būs iekļauts adaptīvs dizains, aizsardzība pret OWASP ievainojamībām, automatizācijas procesi, u.c.

Ievietošanas datums 25.02.2020.

ĀRVALSTU AKADĒMISKĀ PERSONĀLA IESAISTE STUDIJU PROCESĀ

Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008 ir saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekts paredz akadēmiskajā darbā iesaistīt divus ārvalstu lektorus, katru uz sešiem mēnešiem. Laika periodā no 2019.gada marta līdz augustam koledžā pastāvīgā darbā bija pieņemta lektore Aliona Siniciene no Lietuvas, ar kuru sadarbība turpinās joprojām. Aliona Siniciene pamatā praktizējās Personas datu aizsardzībā.

Ievietošanas datums: 25.02.2020.

 

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: