Studijas ārvalstīs dzīvojošajiem

Zināšanas par Latvijas tiesību sistēmu varētu būt noderīgas arī tautiešiem ārzemēs gan karjeras veidošanā un attīstībā, gan tīri privātu jautājumu profesionālai kārtošanai Latvijā. Neapšaubāmi, arī tiem, kuri dzīvojot ārzemēs vienkārši vēlas labāk izprast Latvijā notiekošo tiesību kontekstā. Pie šāda secinājuma esam nonākuši sarunās ar latviešiem ārzemēs. Tas mūs pamudināja pielāgot starptautiski akreditēto mūsu koledžas Tiesību zinātņu programmu ārvalstīs dzīvojošo specifikai un interesēm gan satura, gan formas, gan pasniegšanas ziņā.

Lekcijas studējošajiem ir paredzētas tiešsaistē ZOOM platformā katru sestdienu divu gadu garumā un papildus vēl  ir ieplānota viena 2 nedēļu vasaras nometne studijām Latvijā klātienē. Lekcijas notiks sestdienās no rītiem un to norises laiks tiks pielāgots Ziemeļamerikai un Kanādai (lielākā mērā Austrumu krasta laika zonai). Rietumeiropas latviešiem lekcijas sāksies attiecīgi sestdienu pēcpusdienās. Atbilstoši pēc Latvijas laika lekcijas notiks no plkst. 16.00 pēcpusdienā līdz plkst. 22.00 vakarā tiešsaistē.

Studijas piedāvājam studentiem no Amerikas (ASV, Kanāda, Brazīlija u.c.), kā arī no Rietumeiropas un Austrumeiropas valstīm. Diemžēl, piedāvājums pagaidām neaptver Austrālijā un Jaunzēlandē mītošos, kuri dzīvo atšķirīgā laika zonā. Studējošajiem no ārzemēm šajā programmā tiks piemērotas visas tās pašas prasības un noteikumi, kas jau labi zināmi mūsu studentiem. Šajā sakarā mēs lūdzam mūsu studentus un absolventus, kuru ģimenes locekļi, radi, draugi, paziņas dzīvo ārzemēs, nodot tālāk šo informāciju un aicināt pievienoties koledžas studentu pulkam, lai arī attālināti. Te jāatzīmē, ka Juridiskās koledžas Tiesību zinātņu programma, kuru tagad mēs piedāvājam arī mūsu tautiešiem ārzemēs, šajā gadā darba devēju aptaujās ierindota Latvijas universitāšu un augstskolu desmit labāko vidū starp vairāk nekā tūkstoš studiju programmām.

Studijas sāksies 2022. gada 5. februārī. Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana Juridiskajā koledžā notiek elektroniski līdz 2022. gada 25. janvārim. Informācijas pasākumi interesentiem būs tiešsaistē ZOOM platformā 2021. gada 27. novembrī un atkārtoti 11. decembrī (pēc Latvijas laika plkst. 16.00).

Pieslēgšanās saiti iespējams saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@jk.lv .

Tālavs Jundzis

Juridiskās koledžas direktors

Ziemas uzņemšana

Vairāk informācijas skatīt šeit.

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008  ietvaros specializētās mācības akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.

Docētāju digitālo prasmju attīstība kvalitatīva tiešsaistes studiju procesa nodrošināšanai

Kursa mērķis: Paaugstināt akadēmiskā personāla digitālās kompetences, lai nodrošinātu tiešsaistes studiju procesa kvalitāti. Kursa uzdevumi: Pilnveidot prasmes tiešsaistes studiju procesa organizēšanā. Pilnveidot prasmes izvērtēt un pielietot tiešsaistes līdzekļus studiju procesa nodrošināšanai studiju kursā. Pilnveidot pedagoģiski digitālās kompetences studiju materiālu izveidē un vizuālā noformēšanā. Kursa norise: Dalībnieki piedalās tiešsaistē, klausoties lekciju un reālajā laikā līdzdarbojoties, izmēģinot piedāvātos e-rīkus. Dalībnieki veic mājās patstāvīgo darbu un apsriež to nodarbības laikā. Tematiskais plans: Tiešsaistes mācību organizēšana: Ievads. Tiešsaistes mācību aktualitāte un tendences. Tiešsaistes mācību metodika. Tiešsaistes rīki studentu iesaistīšanai un reāllaika atgriezeniskās informācijas ieguvei.

Studiju materiālu izveide un vizuālā noformēšana, izmantojot Power Point: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Patstāvīgo darbu apspriešana. Studiju materiālu vizuālā noformēšana, izmantojot MS Power Point.

Studiju materiālu izveide un vizuālā noformēšana, izmantojot tiešsaistes risinājumu: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Patstāvīgo darbu apspriešana. Tiešsaistes risinājumi dažāda veida studiju materiālu izveidei un vizuālai noformēšanai (QR kodi, gamification, interaktīvi attēli, skaidrojoši video, shēmas, infografikas u.c.).

Informācija ievietota: 03.11.2021.

Diskusija par personas datu aizsardzības problēmām

Juridiskās koledžas un ERASMUS+ studenti 9.10.2021. tikās  diskusijā par personas datu aizsardzību ar vieslektoru no Lietuvas – profesoru Viktoras Justicki (centrā).

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: