Eiropas Sociāla fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 Projekta īstenošanas ilgums 01.11.2018. – 30.06.2021.

Eiropas Sociāla fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 “SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana.

Projekta īstenošanas ilgums 01.11.2018. – 30.06.2021.

Juridiskās koledžas izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanas un studiju programmas ”Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošanas ietvaros ir sasniegts plānotais projekta rezultāts. Projekta ietvaros, pielietojot audita metodi ir veikts Juridiskās koledžas pārvaldības sistēmas, pārvaldības procesu, organizatorisko struktūru un amata funkciju, atalgojuma un motivācijas sistēmas, koledžas pakalpojumu izmaksu un finanšu vadības un grāmatvedības politikas, kvalitātes vadības audits, atbilstoši izcilības standartam. Balstoties uz audita novērtējumu ir veiktas izmaiņas un pilnveidojumi koledžas pārvaldības sistēmā, ņemot vērā stratēģiskos mērķus un sasniedzamos rezultātus, tai skaitā ir veikta nepieciešamās pārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde un pilnveidošana. Lai pārvaldības sistēma būtu ilgtspējīga un pielietojama, tās izstrādē un ieviešanā tika iesaistīts viss vadības personāls. Vadības personāla iesaiste tika nodrošināta gan piedaloties darba grupu darbā, gan arī caur vadības personāla apmācībām (septiņām), kurās vadības personāls ieguva papildus zināšanas un kompetences.

Izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas ietvaros ir izstrādāts Juridiskās koledžas integrētais e – risinājums (tai skaitā instruktāža pārvaldības sistēmai, finansēm un grāmatvedība, e – koplietošanai, e – mācībām un digitalizācijai, personāla vadībai, studentu servisam un pašnovērtējumam) ar komponentēm biznesa vadība, finanšu resursi un datu apstrāde. Šī sistēma apvieno visu informāciju, kura saistīta ar Juridiskās koledžas klientiem. Kā viens no e – koplietošanas risinājumiem ir arī izstrādāta koledžu (Latvijas) koplietošanas platforma, kura nodrošina vienotas informācijas pieeju par vieslekcijām, konferencēm u.c. visu koledžu studentiem un lektoriem.

Pilnveidotajai koledžas pārvaldības vadības sistēmai un ieviestajiem e – risinājumiem ir veikts starptautiski salīdzinošais izvērtējums, atbilstoši starptautiskajam Investor in Excellence (Lielbritānija) standartam.  Starptautiski veiktā izvērtējuma rekomendācijas tiek ņemtas vērā koledžas pārvaldības sistēmas pilnveidošanai un uzlabojumiem.

Atbilstoši izcilības pārvaldības modelī noteiktajai kārtībai un prasībām izmantojot e – risinājumus, ir veikta studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura pilnveidošana un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām.

Ievietošanas datums: 12.07.2021.

Absolventu padomes 2021.gada jūnija sanāksme

Juridiskās koledžas Absolventu padomes sanāksme šogad notika attālināti – ZOOM platformā. Tikšanās laikā tika pārrunāti vairāki jautājumi, t.sk.:

  1. par iespējām nodrošināt mācību praksi koledžas studentiem absolventu vadītajos uzņēmumos/iestādēs;
  2. par absolventu iesaistīšanos darba vidē balstītas izglītības ieguvē vadību zinību programmās atbilstoši topošajam tiesiskajam regulējumam un par sadarbību ar LDDK.

Tika pieņemts lēmums –  sadarbībā ar koledžas administrāciju un Studentu padomi rudenī sarīkot koledžas mācībspēku, absolventu un studējošo konferenci par studiju programmu kvalitātes pilnveidi digitalizācijas un zaļās domāšanas kontekstā.

Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju TOPs 2022

Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju TOPs 2022

Ikgadējās darba devēju aptaujas rezultātus par ieteiktākajām izglītības iestādēm un studiju programmām Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un portāls “Prakse.lv” paziņoja otrdien, 28. jūnijā, vienlaikus organizējot diskusiju “Ieklausies pirms izvēlies”, kurā mēbeļu ražotāju industrijas, informācijas tehnoloģiju nozares un vides jomas eksperti diskutēja par darba tirgus tendencēm, aktualitātēm un izglītības kvalitātes nozīmi.

“Izvēle, kur mācīties, kādu profesiju izvēlēties, ir viena no nozīmīgākajām mūsu dzīvē. Tūkstošiem ģimeņu šajās nedēļās, kad tuvojas uzņemšana Latvijas augstskolās un turpinās izglītojamo piesaiste profesionālajās izglītības iestādēs, notiek ne viena vien diskusija par šo. Mēs, Latvijas Darba devēju konfederācija, uzturam šo TOPu kā vēl vienu ceļazīmi jauniešiem un viņu vecākiem. Šis nav studiju programmu un izglītības iestāžu kvalitātes analītisks izvērtējums pēc noteiktas metodoloģijas. Tas ir novērtējums no darba devēja skatupunkta, par ko 2681 darba devējs ir nobalsojis, tādējādi palīdzot absolventiem šovasar izdarīt pareizo tālākās izglītības izvēli, kas rezultētos veiksmīgā karjerā darba vidē vai arī, vērojot tendences ilgtermiņā, plānot karjeras izaugsmi,” pasākumā atzina LDDK ģenerāldirektore Līga Meņgelsone.

Darba devēju ieteiktākā mācību iestāde ir  Rīgas Tehniskā koledža, tai seko Juridiskā koledža, Latvijas Kultūras koledža, Rīgas Celtniecības koledža, Alberta koledža.

LDDK un “Prakse.lv” darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu veido jau vienpadsmito gadu.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot karjeras portālā Prakse.lv adresē www.prakse.lv/top

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: