Ziemas izlaidums – tiešsaistē (6.03.2021.)

Ziemas izlaidums – tiešsaistē (6.03.2021.). Diplomus par pirmā līmeņa augstāko izglītību saņēma 60 absloventi. Pasākuma fotogrāfijas pieejamas šeit.

31. izlaidums

Konkurss Latvijas koledžu studentiem

Dokumentē savu attālināto studiju procesu radoši! Latvijas Koledžu asociācija rīko studējošo radošo darbu konkursu.

Uzfilmē savu labāko, profesionāli aizraujošāko video (30-60 sek.) par studijām koledžā, izaicinājumiem, izaugsmes projektiem un rezultātiem, radošām idejām, par savu vietu studenta statusā un grūtību pārvarēšanu pandēmijas laikā.

VAI

Uzraksti sacerējumu (eseju), kurā saistoši, interesanti, atraktīvi ataino studijas koledžā (arī COVID-19 apstākļos), parādot savas koledžas priekšrocības un ieguvumus studentiem kā topošajiem speciālistiem konkrētajā profesijā.

Konkursa nolikums un informācija tīmekļa vietnē: http://kolasoc.lv/lv/notikumi

Darbu iesniegšanas termiņš 2021.gada 5.maijs.

Eseju konkurss 2021

Eseju konkurss skolēniem un studējošiem
Nosacījumi:
• Esejas apjoms 4000 līdz 10 000 rakstu zīmes (ar atstarpēm)
• Jāiesniedz līdz 30. aprīlim: democracy.week.Latvia@gmail.com
• Vēlams izvēlēties konkrētu vēsturisku amatpersonu, piemēram, Valsts prezidentu Albertu Kviesi vai Saeimas prezidija priekšsēdētāju Paulu Kalniņu

Darbu vērtēšana – anonīma:
• studējošos vērtēs vēstures skolotāji
• skolēnus vērtēs augstskolu docētāji

Balvas sarūpēs:
• Eiroparlamentārietis Ivars Ījabs (brauciens uz Briseli un ekskursija Eiroparlamentā)
• Latvijas Valsts prezidents Egils Levits (saruna ar esejistu un viņa skolotāju/docētāju)
• Latvijas Politologu biedrība (dalība jauno līderu izglītības pasākumos rudenī)
• Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība
(dalība sarunu festivālā LAMPA 20. un 21. augustā Cēsīs)
• Publisko tiesību institūts (dalība Bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā
25.–27. augustā un tikšanās ar esejista izvēlētām Latvijas amatpersonām, arī latviešiem Eiropas Padomes vai Eiropas Savienības iestādēs)

Rezultātu paziņošana – 16. maija rītā:
Facebook demokrātijas nedēļa 2021 https://www.facebook.com/groups/228784554354599/announcements
Turpat arī vēlamo avotu norādes un konkursa rīkotāju ieteikumi
Pērn divdesmit labākie esejisti un viņu izvēlēti skolotāji tikās ar Valsts prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, Ministru prezidentu, izglītības, pašvaldību un ārlietu ministriem, dažādu pašvaldību un iestāžu vadītājiem. Bez balvām nepalika arī skolotāji un docētāji

1. Jurista Vārds, 23.03.2021., Nr. 12 (1174), 39.lpp.

ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

No 2020.gada oktobra līdz 2021.gada janvārim, Juridiskās koledžas docētāja Ieva Rebiņa Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 “SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnēs un informātikas jomā” ietvaros, stažējās uzņēmumā SIA “Abrams Business Services”. Stažēšanās kopējais paredzētais laiks 200 stundas.
SIA “Abrams Business Services” sniedz pilna cikla grāmatvedības uzskaites pakalpojumus, kā arī piedāvā tādus pakalpojumus kā organizācijas dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana, organizāciju izmaiņu reģistrēšanas dokumentu sagatavošana, lietvedības pakalpojumi, kā arī citus neatņemamus uzņēmējdarbības pakalpojumus.
Šobrīd uzņēmums sniedz pilna cikla grāmatvedības uzskaites pakalpojumus vairāk nekā 30 organizācijām – gan sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, gan biedrībām – no dažādām nozarēm, piemēram, nepārtikas preču mazumtirdzniecība kioskos un internetā, ostu aizsardzības pakalpojumi, digitālā mārketinga pakalpojumi, celtniecība, nekustamo īpašumu apsaimniekošana, datorprogrammēšana, iekšzemes kravu pārvadājumi, tūrisma atbalsta pakalpojumi, arhitektūra, telpu uzkopšana u.c.
Kā galvenais stažēšanās mērķis pilnveidot praktiskās iemaņas un kompetences datorprogrammā “Tildes Jumis” sagatvojot dažādas atskaites, kas saistītas ar debitoru parādu uzskaiti, kontroli un analīzi, kreditoru apmaksas kontroli, kā arī bankas dokumentu autorizētu apstrādi, t.sk bankas maksājumu uzdevumu eksportu un bankas konta izraksta importu, kā arī jaunu atskaišu saīšņu veidošana adminstrēšanu un uzturēšanu, atbilstoši dažādu uzņēmumu darbības specifikai. Kā arī pilveidot prakstiskās iemaņas veicot dažādus grāmatvedības saimnieciskos darījumus, uzņēmumiem ar dažādu saimnieciskās darbības.

 

Informācija ievietota: 10.03.2021.

Absolvents Kaspars Igaunis pārstāv Juridisko koledžu LKA konferencē

Latvijas Koledžu asociācija 2020. gada 23. oktobrī organizēja koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konferenci, kurā ar savu pētījumu un inovatīvo risinājumu rezultātiem pasākuma dalībniekus un viesus iepazīstināja 17 referenti. Ziņojumi bija gan ar teorētisku, gan ar izteikti praktisku ievirzi, savukārt tēmas – aktuālas, interesantas, ļoti dažādas: medicīna, veselības aprūpe, sociālās zinātnes, publiskā pārvalde, tiesības, inženierzinātnes, būvniecība, lauksaimniecība. Studentu pētījumi ir apkopoti un publicēti zinātnisko rakstu krājumā.

Konferencē ar ziņojumu “Būvniecības ierosinātāja atbildības loma publisku ēku būvniecībā” piedalījās arī Juridiskās koledžas 2020. gada Tiesību zinātņu programmas absolvents Kaspars Igaunis, kurš savu pētniecisko darbu tika izstrādājis studiju laikā.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: