Studenti maratona distancēs

Rimi Rīgas maratonā 2022 piedalījās sešpadsmit koledžas studenti, no kuriem divpadsmit mēroja 6 km distanci: Egija Krukovska, Venita Amerika, Annija Štrauha, Liene Alksnīte, Ilona Veldre, Ilva Zonne, Juris Jančevskis, Ligita Mendziņa, Loreta Māliņa, Jānis Janeks Potapovs, Alla Padačanka, Kintija Bružāne. 10 km distanci par savu bija izvēlējušies Lilita Ertmane, Kristaps Bergmanis un Ģirts Rudlaps, bet Edvīns Jaudzems godam pieveica pusmaratonu, t.i., 21 km.

Boulinga turnīrs

Pēc pāris gadu pārtraukuma ir atjaunota tradīcija – boulinga turnīrs “Juridiskās koledžas Zelta ķeglis”. Starptautisko zinātnes nedēļu un Juristu dienas 2022. gada 23. aprīļa pēcpusdienā koledžas administrācija, docētāji un studējošie noslēdza ar sacensībām Pepsi boulinga centrā, komandām mērojoties spēkiem uz 10 celiņiem

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2022.- Rīga: Juridiskā koledža, 2020.- 320 lpp.

Krājums aptver plašas tematikas rakstus gan tiesību un politikas zinātnē, gan vadības zinātnēs, gan ekonomikā un finansēs, atspoguļojot krājuma autoru plašo interešu loku, kā arī Juridiskajā koledžā apgūstamo zināšanu un pētījumu virzienu daudzveidību. Tas nozīmē, ka arī lasītāju un interesentu loks šim krājumam varētu būt plašs un daudzveidīgs. Mēs to piedāvājam ne tikai Juridiskās koledžas, bet arī citu koledžu un augstskolu studentiem un akadēmiskajam personālam, kā arī jebkuram interesentam atbilstoši krājuma rakstu tematikai. Zinātnisko publikāciju un līdz ar to arī šī krājuma loma pieaug pandēmijas apstākļos, kad tiešie kontakti klātienē ir apgrūtināti.

Starptautiskā konference koledžā

Starptautiskās zinātnes nedēļas un Juristu dienu ietvaros 2022.gada 22.aprīlī Juridiskajā koledžā notika starptautiska konference “Aktuālās ekonomikas, vadības un tiesību problēmas risku vadības kontekstā globālās krīzes apstākļos”. Šoreiz uz to ieradās delegācija no Utenas lietišķo zinātņu universitātes Lietuvā – Tiesību zinātņu katedras vadītāja Viktoras Žemčiugovas vadībā, bet attālināti dalību ņēma Broka Universitātes profesors Juris Dreifelds (Kanāda) un Tbilisi Valsts universitātes profesors Nikolajs Džavahišvilli (Gruzija). Ar ziņojumiem konferencē uzstājās arī mūsu docētāji un absolventi, kuru pētījumi veikti Juridiskajā koledžā un to rezultāti publicēti 2022. gada JK Zinātnisko rakstu krājumā. Šī krājuma atvēršanas pasākums notika konferences noslēgumā, kad rakstu autori saņēma savus autoreksemplārus.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: