PROJEKTS NR. 8.2.3.0/18/A/006 MĀCĪBAS “PERSONĀLA VADĪBA”

Eiropas Sociālā fonda projekta ietveros koledžās vadošais personāls piedalījās 16 akadēmisko stundu mācībās “Personāla vadība”. Mācību ietvaros tika izskatītas aktuālas tēmas:   Personāla vadības procesi un sistēma, Svarīgākie darbinieku attīstības un motivācijas instrumenti, Kompetenču modelis, Atalgojuma sistēma, Cilvēkresursu optimizēšana, Cilvēkresursu optimizēšana, Korporatīvā kultūra un iekšējā komunikācija u.c.

Ievietots: 29.07.2020.

ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

Juridiskās koledžas lektore Una Kasparaviča projekta ietvaros no 05.05.2020. līdz 30.06.2020. stažējās uzņēmumā “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA

 

Stažēšanās laikā galvenie veiktie uzdevumi:

1. Iepazīšanās ar Uzņēmumā un Trelleborg Grupā esošo personas datu aizsardzības politiku un vadlīnijām,
2. Veikts pilns Uzņēmumā notiekošo personas datu apstrādes aktivitāšu audits, dokumentu analīze un to atbilstības Trelleborg Grupas prasībām noteikšana,
3. Personas datu anketas pārstrādāšana un personas datu izmaiņu deklarēšanas anketas ieviešana,
4. Darbinieku piekrišanas saraksta izveide,
5. OnePoint aplikācijā veikta procesu definēšana, procesu ietvaros apstrādāto datu noteikšana, novērtēšana, risku identificēšana un risku samazināšanas plāna izstrāde.

Stažēšanās laikā gūto kompetenču integrēšana mācību saturā

Ņemot vērā to, ka mācību saturs ir par personāla vadību, tad praktizēšanās laikā gūto pieredzi un zināšanas tiešā veidā varēs integrēt mācību saturā. Mācību saturu ir plānots pārstrādāt un katrai personāla vadības funkcijai pievienot apakštēmu par to, kā personas datu aizsardzības prasības ietekmē personālas vadības funkcijas realizēšanu, kādi papildus pasākumi ir jāpiemēro. Praktizēšanās laikā iegūtie vai izstrādātie dokumenti (vai izgriezumi no tiem) tiks pievienoti mācību saturam kā praktiski piemēri, kā personāla vadības funkciju var nemainīgi efektīvi realizēt, vienlaicīgi ievērojot personas datu drošības nosacījumus.

Iepazītā personas datu drošības vadības aplikācija OnePoint tiks izmantots ne tikai kā piemērs attiecībā uz personas datu aizsardzību, bet kā vēl viens piemērs, kā automatizācija palīdz personāla vadībā.

Informācija ievietota: 03.07.2020.

DISKUSIJA STUDIJU PROGRAMMAS “KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA” IETVAROS

SIA „Juridiskā koledža” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/012 “Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde

Diskusija Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” ietvaros

CIK DROŠI IR MANI DATI REĀLAJĀ UN DIGITĀLAJĀ VIDĒ
2020.gada 21.jūlijs

Jaunās studiju programmas ietvaros notika diskusija par mūsdienās ļoti aktuālu tēmu, kura ir arī daļa no jaunās studiju programmas – Personas datu aizsardzība. Diskusijās piedalījās datu aizsardzības eksperti, kuri ar attiecīgajiem jautājumiem strādā ikdienā, t.i. Daiga Avdejanova, Dace Sunepa, Līga Mizovska, un koledžas direktors Tālavs Jundzis.

Ievietošanas datums: 23.07.2020.

DISKUSIJAS “STUDIJU PROGRAMMAS “KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA” SATURA AKTUALITĀTES”

 

 Darba kārtība

2020. gada 9.jūlijs
(no pl.10:00 līdz 13:30, Kronvalda bulvāris 1 a, 203.auditorija)
1. Jaunās studiju programmas nozīme augstākās izglītības telpā.
2. Studiju programmas saturs un struktūra, programmas atbilstība drošības speciālista profesijas standartam un ar to saistītās aktualitātes.
3. Studiju kursa Personas datu aizsardzība perspektīvas datu aizsardzības speciālistu sagatavošanā sertifikācijai.
4. Studiju programma satura salāgošana ar aktuālajām darba tirgus tendencēm un sabiedrības vajadzībām.

Ievietošanas datums: 09.07.2020.

DISKUSIJA STUDIJU PROGRAMMAS “KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA” IETVAROS

SIA „Juridiskā koledža” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/012 “Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde

Diskusija Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” ietvaros

CIK DROŠI IR MANI DATI REĀLAJĀ UN DIGITĀLAJĀ VIDĒ
2020.gada 23.jūlijs

Jaunās studiju programmas ietvaros notika diskusija par mūsdienās ļoti aktuālu tēmu, kura arī studiju programmas pašos pamatos, t.i, par kiberdrošību. Diskusijās piedalījās jomas speciālisti, kuri ar attiecīgajiem jautājumiem strādā ikdienā, t.i. Mārtiņš Akermanis, Oskars Zīle, Māris Danne, kā arī koledžas direktors Tālavs Jundzis.

Ievietošanas datums: 23.07.2020.

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: